Anulare certificat de incadrare in grad de handicap mediu. Obligare Comisie la emiterea unui certificat de incadrare in grad de handicap accentuat.


DOSAR NR…/103/2019

refuz acordare drepturi

ROMANIA

TRIBUNALUL NEAMT
SECTIA A II A CIVILA

DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
SENTINTA CIVILA NR.
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE …

Instanta constituita din:

PRESEDINTE: …- JUDECATOR …. – GREFIER

La ordine fiind pronuntarea asupra actiunii civile formulate de reclamantul …, cu domiciliul procedural ales la … in contradictoriu cu parata C.J… – COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP, cu sediul in …avand ca obiect anulare act administrativ.

Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de …, fiind consemnate in incheierea de la acea data, pronuntarea fiind amanata pentru data de astazi.

Incheierea de sedinta din data de ….2019 face parte integranta din prezenta hotarare.

TRIBUNALUL,

Asupra cauzei civile de fata, constata:

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Neamt sub nr. …/103/2019, reclamantul a chemat in judecata pe paratul C.J… Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap… solicitand ca prin hotararea ce se va pronunja, sa se dispuna anularea certificatului de incadrare in grad de handicap nr. …/2019 prin care s-a stabilit ca se incadreaza in grad de handicap mediu si obligarea paratului la emiterea unui alt certificat cu incadrarea in grad de handicap accentuat.

In motivarea cererii, reclamantul a invocat netemeinicia actului administrativ contestat sustinand ca indeplineste criteriile medico-psihologice pentru a fi incadrat in grad de handicap accentuat.

A aratat ca urmare a starii de sanatate precare, in baza certificatului de incadrare nr. …/2016, a fost incadrat in gradul de handicap accentuat, pentru codurile de boala El 1 si G83.

Dupa un an, in urma reevaluarii, a fost eliberat certificatul nr. …/2017, fiind incadrat in gradul de handicap mediu.

La data de ….2019, a fost emis certificatul ce face obiectul prezentei actiuni prin care s-a mentinut acelasi grad de handicap.

Reclamantul apreciaza ca fata de starea sa de sanatate, situatia personala si in raport de criteriile prevazute de Ordinul nr. 762/1992/2007, cap. 7, pet. Ill, subpct. 2, se impune incadrarea in grad de handicap accentuat, neexistand nicio dovada pertinenta privind ameliorarea starii sale de sanatate.

In dovedirea cererii, reclamantul a solicitat admiterea probei cu inscrisuri.

Cererea este scutita de taxa judiciara de timbru.

Prin intampinarea depusa la dosar, paratul C.J…Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap … a solicitat respingerea cererii. (f. 59).

In motivare, a aratat ca reclamantul a solicitat incadrarea in grad de handicap si a depus documente medicale pentru diagnosticul „hemipareza stanga spastica”, potrivit referatului medical nr. …./2019 emis de Spitalul de Recuperare …, sectia neurologie.

Afectiunile neurologice se incadreaza, conform Ordinului nr. 707/538/13.05.2014 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul nr. 762/1992/2007- cap. 7, in functie de gradul de afectare a capacitatii locomotorii, stabilit prin scale si indicii Barthel, ADL, FMS, IADL.

In cazul reclamantului, valorile sunt urmatoarele: Scala Barthel-60/100, MRC- 4/5membre stangi, ADL 6/10.

In anul 2016, reclamantul a fost incadrat in gradul de handicap accentuat conform certificatului nr…./2016 deoarece la data respectiva, acesta se deplasa cu sprijin bilateral, iar scala de gradare a fortei musculare indica o valoare de 3/5.

Ulterior, din documentele medicale prezentate la evaluarea din anul 2017, s-a constatat o imbunatatire a functiilor motorii si a capacitatii de autoservire si autoingrijire comparativ cu anul 2016, fapt ce rezulta din referatul nr. …/2017 in care medicul specialist precizeaza „mers cu sprijin unilateral” si indica valoarea FMS 4/5 si scala Barthel 85/100. incadrarea a fost mentinuta si de comisia superioara.

La evaluarea din anul 2019, reclamantul a prezentat referatul medical nr. …/.2019 cu acelasi diagnostic, in care medicul specialist indica „mers posibil cu sprijin bilateral” si un indice FMS 3/5. Avand in vedere ca nu au existat recidive ale AVC-ului, iar reclamantul a urmat tratamente de recuperare, a fost solicitat referat de la clinica universitara. in referatul nr…../2019, medicul specialist neurolog precizeaza „deficit motor paretic al membrelor stangi, ce permite mersul cu sprijin unilateral, cu un indice MRC (FMS)4/5”.

Fiind analizata cererea reclamantei prin prisma criteriilor medico-psihosociale aprobate prin Ordinul nr. 762/1992/2007, precum si a dispozitiilor Ordinului nr. 692/982/2013, se apreciaza ca certificatul contestat a fost corect eliberat, reclamanta incadrandu-se in gradul de handicap mediu.

In aparare, a fost depusa documentatia.

Reclamantul a formulat raspuns la intampinare mentinandu-si pozitia procesuala din cererea de chemare in judecata.

Analizand actele si lucrarile dosarului, precum si sustinerile partilor, instanta retine urmatoarele:

In conformitate cu art. 46 si art. 47 din H.G. nr. 268/2007, evaluarea persoanelor adulte cu handicap este un proces complex ce presupune colectarea de informatii cat mai complete si interpretarea acestora in scopul orientarii asupra deciziei si interventiei. Astfel, asa cum prevad dispozitiile art. 48 din H.G. nr. 268/2007, persoana ce se adreseaza in vederea incadrarii in grad de handicap va fi supusa evaluarii medicale, sociale, psihologice, vocationale, a nivelului de educatie, a abilitatilor si a nivelului de integrare sociala.

In speta sunt relevante dispozitiile Ordinului nr. 762/1992/2007, precum si dispozitiile art. 85 alin. 3 si 10 din Legea nr. 448/2006, potrivit carora „(3) incadrarea in grad si tip de handicap a adultilor cu handicap se face de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumita in continuare comisie de evaluare. [. ..] (10) Criteriile medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad si tip de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii”.

In cauza, se retine ca reclamantul s-a adresat Comisiei pentru Evaluarea Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul C.J… solicitand incadrarea in grad de handicap pe baza actelor medicale depuse.

Urmare a parcurgerii intregului proces de evaluare-din punct de vedere medical, social, psihologic, vocational, al nivelului de educate, al abilitatilor si al nivelului de integrare sociala-in baza actelor medicale prezentate de reclamant, a anchetei sociale nr. …./2019 si a raportului de evaluare complexa nr. …/2019 efectuat in baza criteriilor si domeniilor prevazute de dispozitiile art. 46-50 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, de catre serviciul de evaluare complexa ce-si desfasoara activitatea conform art. 49 din H.G. nr. 268/2007, comisia l-a incadrat pe reclamant in grad de handicap mediu, incadrare ce este criticata in prezenta cauza.

Potrivit dispozitiilor art. 2 din Legea nr. 448/2006, „persoanele cu handicap sunt acele persoane carora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale si/sau asociate, le impiedica total sau le limiteaza accesul cu sanse egale la viata societatii, necesitand masuri de protectie in sprijinul integrarii si incluziunii sociale.”

Situatia reclamantului a fost analizata in raport de dispozitiile Ordinului nr. …/2007capitolul 7-Functiile neuro-muscoscheletice si ale miscarilor aferente.

Potrivit subpct. 2, criteriile pentru retinerea deficientei medii si a gradului de handicap mediu, sunt urmatoarele:

,,-Deficit motor al unui membru inferior sau al ambelor membre inferioare, dar care nu afecteaza desfasurarea activitatilor vietii cotidiene sau profesionale; se deplaseaza cu usoara dificultate pe distante lungi sau cu dificultate moderata pe distante scurte, dar fara sprijin, putand desfasura activitati profesionale normale, in functie de natura profesiei.

  • Deficit motor la un membru superior care afecteaza moderat mobilitatea, gestualitatea si prehensiunea.
  • Dificultati de coordonare si de manipulate neinfluentate de deficitul motor. Se poate deplasa fara sprijin pe distante variabile, cu dificultate, cu oscilatii (vezi criteriile de la afectarea functiei de coordonare).

Se pot asocia tulburari de limbaj de tip afazic predominant expresive (motorii), de diferite forme clinice si intensitati care permit o comunicare parpal& si/sau tulburari neurocognitive usoare/medii (MCI) constante – vezi cap. 1 – Functiile mentale si/sau tulburarile de camp vizual – vezi cap. 2 – Functiile senzoriale.”, in timp ce criteriile pentru retinerea deficientei accentuate si a gradului de handicap accentuat sunt urmatoarele:

,,-Deficienta locomotorie accentuata. Se poate deplasa sprijinit in baston (sprijin unilateral) sau nesprijinit, dar cu mare dificultate. Nu poate realiza mersul normal, nici chiar pe distante scurte.

  • Deficit motor total al unui membru superior ce afecteaza activitatea profesionala si cea cotidiana, asociat cu afectare functionala a celuilalt membru toracic sau a unui membru pelvin ori deficit motor bilateral moderat.

Se pot asocia tulburari accentuate de coordonare: se deplaseaza cu sprijin unilateral sau nesprijinit, dar cu mare greutate, cu baza de sustinere largita, cu tendinte la deviatii in cazul asocierii unor tulburari vestibulare (vezi criteriile de la afectarea functiilor de coordonare).

Se pot asocia tulburari de limbaj de tip afazic de diferite forme clinice si intensitati care permit o comunicare parpaia si/sau tulburari neurocognitive severe constante – vezi cap. 1 – Functiile mentale i/sau tulburarile de camp vizual – vezi cap. 2 Functiile senzoriale”.

Instanta retine ca in anul 2016, reclamantul a fost incadrat in gradul de handicap accentuat urmare a valorii MRC de 3/5, reclamantul deplasandu-se cu ajutor bilateral, iar in anul 2017, cand s-a facut incadrarea in grad de handicap mediu. s-a avut in vedere ca reclamantul se deplasa cu sprijin unilateral, MRC avea valoarea de 4/5, iar scala Barthel era de 85/100.

Examinand raportul de evaluare complexa, se refine ca in prezent, scala Barthel este 60/100, MRC este 4/5 membre stangi, iar ADL este 6/10.

Chiar daca fata de evaluarea din anul 2016 starea reclamantului prezinta un progres, acesta nu reprezinta o imbunatatire reala a starii de sanatate care sa permita reclamantului sa-si desfasoare viata cotidiana fara ajutorul altei persoane.

    Astfel, se retine ca in prezent, scorul ADL, este 6 puncte. din cele 5 activitati, 4 impunand sprijin partial, scala Barthel este 60 puncte, pentru 7 din 10 activitati reclamantul avand nevoie de sprijin, MRC este 4/5 membre stangi. Totodata, se retine din raportul de evaluare complexa ca reclamantul se deplaseaza in casa sprijinindu-se de obiecte si cu ajutorul unei carje si este dependent de sotia sa pentru a se imbraca si ingriji.

Fata de considerentele artate si avand in vedere si nota de la finalul capitolului 7 din Ordinul nr. 762/1992/2007, potrivit careia „parametrii functionali enumerati in cadrul afectiunilor medicale cuprinse in capitolul 7 – Functiile neuro-musculo-scheletice si ale miscarilor aferente – au caracter informal”, instanta apreciaza ca s-ar fi impus ca reclamantul sa fie incadrat in gradul de handicap accentuat.

In consecinta, va admite actiunea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:

Admite cererea formulata de reclamantul …, .., cu domiciliul procedural ales la …, in contradictoriu cu parata C.J…. – COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP, cu sediul in …..

Anuleaza certificatul de incadrare in grad de handicap nr. …./2019. Obliga paratul la emiterea in favoarea reclamantului a unui certificat de incadrare in gradul de handicap accentuat.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Neamt, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal.

Pronuntata azi, …., prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

PRESEDINTE,                                                                    GREFIER,

ROMANIA
CURTEA DE APEL BACAU

SECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV S1 FISCAL

DECIZIE Nr. …/2020
sedinta publica de la 21 Februarie 2020
Completul compus din:…….

Pe rol se afla judecarea cauzei in materia contenciosului administrativ si fiscal privind recursul declarat de recurentul – parat C.J…. – Comisia de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap, impotriva sentintei civile nr. …2019, pronunlata de Tribunalul Neamt in dosarul nr. …/103/2019, in contradictoriu cu intimatul – reclamant …., avand ca obiect refuz acordare drepturi protectie sociala (persoane cu handicap, protectia copilului).

Desfasurarea sedintei de judecata a fost inregistrata cu mijloace tehnice audio, conform dispozitiilor art. 231 alin. 4 din Noul Cod de procedura civila.

La apelul nominal, facut in sedinta publica, s-a constatat lipsa partilor, dosarul fiind lasat la a doua strigare cand, de asemenea, partile au lipsit.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de ctre grefierul de sedinta, dupa care:

Curtea constata ca este investita cu solutionarea unui recurs promovat in termen, motivat si legal timbrat.

Instanta declara dezbaterile inchise si retine cauza pentru deliberare si pronuntare asupra caii de atac.

CURTEA

-deliberand-

Asupra recursului contencios administrativ de fata constata urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. …/.2019 pronuntata de Tribunalul Neamt in dosarul nr. …/103/2019 a fost admisa cererea formulata de reclamantul …. in contradictoriu cu paratul C.J… – Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a fost anulat certificatul de incadrare in grad de handicap nr. …./2019, fiind obligat paratul la emiterea in favoarea reclamantului a unui certificat de incadrare in gradul de handicap accentuat.

Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de fond a refinut urmatoarele:

Reclamantul s-a adresat Comisiei pentru Evaluarea Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul C.J… solicitand incadrarea in grad de handicap pe baza actelor medicale depuse. Urmare a parcurgerii intregului proces de evaluare-din punct de vedere medical, social, psihologic, vocational, al nivelului de educate, al abilitatilor si al nivelului de integrare sociala-in baza actelor medicale prezentate de reclamant, a anchetei sociale nr. …/2019 si a raportului de evaluare complexa nr. …./2019 efectuat in baza criteriilor si domeniilor prevazute de dispozitiile art. 46-50 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, de catre serviciul de evaluare complexa ce-si desfasoara activitatea conform art. 49 din H.G. nr. 268/2007, comisia l-a incadrat pe reclamant in grad de handicap mediu, incadrare ce este criticata in prezenta cauza.

Situatia reclamantului a fost analizata in raport de dispozitiile Ordinului nr. 762/1992/2007 capitolul 7 – Functiile neuro-muscoscheletice si ale miscarilor aferente care reglementeaza criteriile pentru retinerea deficientei medii si a gradului de handicap mediu, respectiv deficientei accentuata si gradului de handicap accentuat.

Instanta a retnut ca in anul 2016, reclamantul a fost incadrat in gradul de handicap accentuat urmare a valorii MRC de 3/5, reclamantul deplasandu-se cu ajutor bilateral, iar in anul 2017, cand s-a facut incadrarea in grad de handicap mediu, s-a avut in vedere ca reclamantul se deplasa cu sprijin unilateral, MRC avea valoarea de 4/5, iar scala Barthel era de 85/100.

Examinand raportul de evaluare complexa, s-a retinut ca in prezent scala Barthel este 60/100, MRC este 4/5 membre stangi, iar ADL este 6/10. Chiar daca fata de evaluarea din anul 2016 starea reclamantului prezinta un progres, acesta nu reprezinta o imbunatatire reala a starii de sanatate care sa permita reclamantului sa-si desfasoare viata cotidiana fara ajutorul altei persoane.

Astfel, s-a retinut ca in prezent, scorul ADL este 6 puncte, din cele 5 activitati, 4 impunand sprijin partial, scala Barthel este 60 puncte, pentru 7 din 10 activitati reclamantul avand nevoie de sprijin, MRC este 4/5 membre stangi. Totodata, a retinut din raportul de evaluare complexa ca reclamantul se deplaseaza in casa sprijinindu-se de obiecte si cu ajutorul unei carje si este dependent de sotia sa pentru a se imbraca si ingriji.Fata de considerentele aratate si avand in vedere si nota de la finalul capitolului 7 din Ordinul nr. 762/1992/2007, potrivit careia „parametrii functionali enumerati in cadrul afectiunilor medicale cuprinse in capitolul 7 – Functiile neuro-musculo-scheletice si ale miscarilor aferente – au caracter informal”, instanta a apreciat ca s-ar fi impus ca reclamantul sa fie incadrat in gradul de handicap accentuat.

In consecinta, a fost admisa actiunea.

Impotriva acestei hotarari a declarat recurs, in termen legal, paratul C.J… – Comisia de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap, recurs legal timbrat cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 100 lei, depusa la fila 15 din dosar.

In motivarea recursului, intemeiat pe dispozitiile art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedura civila, a fost criticata hotararea instantei de fond pentru interpretarea si aplicarea eronata a criteriilor din Ordinului Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si al Ministrului Sanatatii Publice nr. 762/1992/2007, criterii pe baza carora a fost eliberat certificatul de incadrare in gradul de handicap mediu, contestat in cauza. Astfel, recurentul a sustinut ca din documentele medicale prezentate la evaluarea din anul 2017 s-a constatat o imbunatatire a functiilor motorii si a capacitatii de autoservire si autoingrijire comparativ cu anul 2016, iar la evaluarea din anul 2019 in referatul prezentat medicula specialist neurolog precizeaza „deficit motor paretic al membrelor stangi, ce permit mersul cu sprijin unilateral, cu un indice MRC (FMC) 4/5”, cu consecinta incadrarii in grad de handicap mediu in mod legal corect.

Drept urmare, in raport de dispozitiile art. 85 alin. 3 din Legea nr. 448/2006, care consacra competena exclusiva a comisiei de evaluare schimbarea incadrarii in gradul de handicap accentuat de catre instanta de fond este nelegala, in conditiile in care in cauza nu s-a efectuat o expertiza medicala si nu s-a solicitat completarea probelor pe baza carora sa se ajunga la alte concluzii medicale.

Intimatul – reclamant nu a fost prezent sau reprezentat in fata instantei si nu a formulat cereri sau aparari in cauza.

Examinand recursul promovat pentru motivele aratate, in condiitile art. 488 Cod procedura civila, instanta il apreciaza ca fiind nefondat pentru considerentele ce se vor arata in continuare.

Modalitatea de solutionare, de catre instanta de fond, a actiunii formulate de catre reclamant contiine elementele esentiale pentru verificarea rationamentului logico-juridic care a condus la aprecierea nelegalitatii actului administrativ emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap… fiind indicate elementele de fapt si temeiul de drept incident, in raport de probatoriul cauzei, reprezentat de inscrisurile depuse.

Din aceasta perspectiva criticile recurentului-parat, cu privire la imposibilitatea instantei de judecata de substituire comisiei specializate, in exercitarea atributiilor stabilite in sarcina acesteia, sunt nesustinute de cadrul normativ aplicabil, avand in vedere ca dispozitiile art.87 alin.5 din Legea nr.448/2006, republicata, cu completarile ulterioare, permit instantei de contencios administrativ realizarea controlului asupra modului in care comisia de evaluare si-a realizat atributiile, inclusiv cea privind stabilirea incadrarii in grad si tip de handicap pe baza raportului de evaluare complexa.

Controlul realizat de instanta de judecata, investita prin actiunea formulata de titularul certificatului, se intemeiaza pe probatoriul cauzei administrat la cererea ambelor parti, sau din oficiu.

In acest context instanta de fond s-a raportat la inscrisurile medicale depuse la dosar, inscrisuri cu privire la care recurentul-parat nu a invocat necunoasterea sau ca relevand o situatie de fapt diferite.

Particularitatea relevata in acest litigiu este date de imprejurarea ce, referitor la afectiunea reclamantului, dispozitiile Ordinului Comun al M.M.F.E.S. si M.S.P. nr.762/1992/2007 – Cap.7 Secpunea a Ill-a pct.2 cu privire la Evaluarea persoanelor cu afectarea functiilor motorii (a staticii si mobilitatii – locomotiei sau/si gestualitatii) in cazurile de afectiuni ale sistemului nervos central si periferic stabilesc parametri expliciti exacti, susceptibili de a fi retinuti ca element de referinta in analiza situatiei persoanei evaluate.

Astfel, in stabilirea gradului deficieniei/handicapului sunt avuti in vedere parametrii functionali pentru obiectivarea deficitului motor, a tipului si gradului de suferinte morfofunctionale, precum scala de gradare a fortei musculare segmentare (FMS), Scala de incapacitate Barthel, scor ADL, incadrarea instantei de fond fiind corespunzatoare valorii indicate pentru deficienta accentuate handicap accentuat, in considerarea valorii indicate in actul medical cu data cea mai apropiata de data evaluarii, respectiv scorul de 60 pe Scala de incapacitate Barthel si scorul ADL de 6, conform inscrisurilor eliberate de Ambulatoriul Integrat al Spitalului de Recuperare … cu nr…./2019. Potrivit criteriilor analizate aceste rezultate de evaluare au semnificatia independent asistate, situatie consemnata in raportul de evaluare complexa, in sensul deplasarii dificile, cu sprijin de obiecte si cu o carja, de natura a-i afecta activitatea cotidiana, corespunzator elementelor indicate in descrierea incadrarii in gradul de handicap accentuat.

Din aceasta perspectiva, criticile recurentului-parat cu privire la competenta exclusiva a Comisiei specializate de analiza a situatiei persoanei evaluate apar ca simple consideratii teoretice, lipsite de continut concret, in raport de situatia particular dedusa judecatii in prezentul litigiu, cu atat mai mult cu cat nu au fost indicate obiectii sau formulate observatiii, nici la judecata in prima instanta, nici prin recursul promovat cu privire la consecintele constatarilor din inscrisurile medicale depuse de reclamant cu privire la elementele esentiale privind valoarea parametrilor functionali stabiliti la Cap.7 Sectiunea a Ill-a pct.2 din Ordinul nr. 762/1992/2007.

Fata de aceste considerente, apreciind hotararea instantei de fond ca fiind legala, in temeiul art. 496 alin. 1 Noul Cod de procedura civila, va fi respins recursul ca fiind nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE

Respinge recursul declarat de recurentul – parat C.J. …- Comisia de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap cu sediul in….impotriva sentintei civile nr…./2019, pronuntata de Tribunalul Neamt in dosarul nr. …/103/2019, in contradictoriu cu intimatul – reclamant …., avand CNP …., cu domiciliul in …ca nefondat.

Definitiva.

Leave a Reply