Atragerea raspunderii personale a fostului administrator – art. 138 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2006

Dosar nr…../103/2013

ROMANIA

TRIBUNALUL NEAMT

SECTIA A II -A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV Sl FISCAL

SENTINTA CIVILA NR. …../F
Sedinta publica din 25.04.2017
Instanta constituita din:

Presedinte – ………………. – judecator sindic
……………… – grefier

Pe rol examinarea procedurii insolventei prev. de Legea nr.85/2006 privind pe debitorul ………………….. S.R.L., cu sediul in ………, in cadrul careia creditorul ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ….., cu sediul in ………., a formulat cerere de atragere a raspunderii personale, in contradictoriu cu paratii …….., cu domiciliul in ……………..

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns lichidatorul judiciar si av. I. M. pentru paratul ………….., lipsa fiind celelalte parti.

Dupa referatul grefierului, care invedereaza instantei faptul ca procedura de citare este legal indeplinita cu paratii.

Aparatorul paratului ……………… arata ca nu mai are de formulat alte cereri.

Nemaifiind cereri de formulat, exceptii de invocat si probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in cadrul dezbaterilor cu privire la cererea de angajare a raspunderii personale si cu privire la exceptiile invocate de catre paratii ………

Aparatorul paratului……., av. I.M. solicita admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive, invocate de catre ceilalti doi parati, societatea fiind intr-adevar administrata de catre partea ale carei interese le reprezinta.

Pe fond, solicita respingerea cererii ca fiind neintemeiata, pentru urmatoarele motive:

In primul rand. raspunderea reglementata de art.138 din Legea insolventei este una speciala, care imprumuta multe din caracteristicile raspunderii delictuale, astfel ca, pentru a fi angajata, trebuie indeplinite conditiile prev. de art. 1349 Cod civil, iar pentru a fi dispusa o asemenea masura, reclamanta trebui sa dovedeasca atat faptul ca paratul a savarsit fapta prev. de art.138 alin. 1 lit.d din Legea nr. 85/2006. cat si legatura de cauzalitate dintre aceasta si ajungerea societatii in insolventa. Pe de alta parte, reclamantei ii revine obligatia de a demonstra faptul ca fapta a fost savarsita in mod intentionat, nefiind suficiente simple sustineri pentru a opera atragerea raspunderii personale. De altfel, cererea dedusa judecatii este motivata pe o sustinere care este atribuita lichidatorului judiciar, aceea cum ca anumite sume de bani nu reflecta realitatea privind activitatea desfasurata de societate, in contabilitate nefiind inregistrate operatiuni precum compensari, bilete la ordin incasate de catre clienti si girate furnizorilor. Or, prin raportul privind cauzele si imprejurarile care au condus la aparitia starii de insolventa a debitorului, lichidatorul judiciar a reflectat o alta situatie de fapt, in sensul ca nu au fost identificate fapte care sa ateste sustinerile reclamantei – creditoare. in ce fapta potrivit careia au fost folosite mijloace ruinatoare pentru a procura societatii fonduri, sau s-a dispus plata cu preferinta a unui creditor in dauna celorlalti in luna precedenta incetarii platilor, apreciaza ca fiind relevant istoricul economico- financiar al societatii, asa cum a fost surprins de catre lichidatorul judiciar, cum ca in intervalul 2011-2013, societatea a desfasurat activitate in conditii de continuitate, in anul 2012 veniturile obtinute avand un trend ascendent, iar in anul 2013, avand in vedere faptul ca anumite cheltuieli au crescut substantial, veniturile au inceput sa scada. Mai arata ca, fata de specificul activitatii, respectiv transport rutier international de marfuri, societatea avea incheiate contracte cu furnizorii de combustibil care facilitau alimentarea pe baza cardurilor de credit, plata efectuandu-se la intervale de 45 de zile, iar in trimestrul IV al anului 2013, ca urmare a neachitarii creantelor bugetare, au fost poprite conturile bancare, context in care fluxul de numerar a scazut, astfel ca in aceste conditii furnizorii de combustibil au retras creditul societatii, care nu a mai putut sa-si continue activitatea, fiind nevoita sa vanda unele mijloace fixe, iar societatile de leasing sa preia mijloacele de transport. Toate aceste aspecte, precum si existenta unor factori externi, precum concurenta sporita pe plan intern si international, au condus la aparitia starii de insolventa a debitorului. Concluzionand, arata ca raportul intocmit de catre practicianul in insolventa in conformitate cu dispozitiile art.59 din lege, este concludent, astfel ca paratul nu se face vinovat de ajungerea societatii in incetare de plati. Fara cheltuieli de judecata.

Practicianul in insolventa solicita respingerea cererii de atragere a raspunderii personale. Cum in patrimoniul societatii nu mai exista bunuri si nici creante de recuperat, apreciaza ca fiind incidente dispozitiile art.132 alin.2, astfel ca solicita inchiderea procedurii falimentului privind pe debitorul ……………. S.R.L.

S-au declarat dezbaterile inchise, dupa care,

TRIBUNALUL

JUDECATORUL SINDIC

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 05.12.2016, sub nr…../103/2013/al, creditorul Administratia Judeteana a Finantelor Publice Neamt a solicit obligarea paratilor ………………….. la plata pasivului neacoperit al societatii debitoare „……………” S.R.L. Piatra-Neamt, in cuantum de 438.571,49 lei si dispunerea de masuri asiguratorii fata de bunurile paratilor.

In motivarea cererii creditorul a aratat ca, lichidatorul judiciar C.I.I. ………. a intocmit raportul asupra cauzelor ajungerii in stare de insolventa a debitoarei, concluzionand ca nu sunt persoane vinovate de ajungerea acesteia in insolventa.

In fapt, la data de 17.12.2013 s-a deschis procedura generala a insolventei fata de „…………..” S.R.L., iar la data de 04.11.2014 s-a deschis procedura falimentului, prin sentinta civila nr……. Creantele din tabelul definitiv actualizat sunt in cuantum de 433.071.49 lei. iar creantele curente neinscrise in tabel si necontestate sunt in cuantum de 5.500 lei. In situatia patrimoniala a debitoarei sunt inregistrate active (stocuri, creante si disponibilitati banesti) in valoare contabila de 361.629 lei, despre care lichidatorul judiciar a declarat ca sumele prezentate nu reflecta realitatea activitatii desfasurate de societate, nefiind inregistrate in contabilitate operatiuni precum compensari intre furnizori si clienti, bilete la ordin incasate de la clienti si girate furnizorilor.

Netinerea contabilitatii este o fapta negativa, constand in neindeplinirea unei obligatii legale si evident are caracter ilicit, fiind sanctionata atat de Legea nr.31/1990, de Legea 82/1991, cat si de Legea 85/2006. Prejudiciul creditorilor reprezinta partea din masa pasiva ce rezulta din tabelul definitiv al creantelor, cat si creantele curente, care nu poate li acoperita din averea debitoarei.

Legatura de cauzalitate intre netinerea contabilitatii conform legii si prejudiciul adus creditorilor exista, fiind evidentiata prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru a se asigura plata datoriilor exigibile acumulate. Numai tinerea unei evidente contabile corecte poate asigura functionarea normala a unei afaceri. Netinerea contabilitatii in mod legal nu face posibila sesizarea dificultatilor cu care se confrunta societatea si face insesizabila starea de insolventa care poata sa apara la un moment dat, aspecte ce ar 11 inlaturate in conditiile unei contabilitati tinute in mod corect, care ar permite administratorului sa ia toate masurile necesare pentru preintampinarea unor astfel de situatii.

In drept au fost invocate dispozitiile art.138 alin.1 lit.d si art.141 din Legea 85/2006.

La termenul de judecata din data de 06.12.2016, instanta a dispus conexarea dosarului nr……/103/2013/a1 la dosarul nr…../103/2013 avand ca obiect procedura insolventei debitorului ……” S.R.L. Piatra-Neamt.

Paratul … a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii de atragere a raspunderii personale (filele 54-58 voi.2).

A aratat acesta ca. raspunderea reglementata de art.138 din Legea insolventei nu este o extindere a procedurii falimentului asupra membrilor organelor de conducere, ci una personala, care intervine numai atunci cand, prin savarsirea uneia dintre faptele enuntate in textul de lege. acestia au cauzat ajungerea societatii debitoare in stare de insolventa. Faptul ca suntem in prezenta unei raspunderi speciale, care imprumuta cele mai multe dintre caracteristicile raspunderii delictuale, rezulta ca pentru a fi angajata, trebuie indeplinite conditiile art.1349 cod civil, conditii care capata in aceasta situatie unele conotatii speciale.

Pentru a putea fi angajata aceasta raspundere titularul cererii de atragere a raspunderii personale trebuie sa dovedeasca atat savarsirea de catre el a faptei prevazute de art.138 alin.l lit.d din Legea 85/2006 cat si legatura de cauzalitate dintre aceasta si ajungerea societatii in stare de insolventa.

Pe de alta parte, reclamanta trebuie sa demonstreze faptul ca a savarsit laptele imputate in mod intentionat.

Cererea de atragere a raspunderii este motivata pe o sustinere atribuita lichidatorului judiciar, aceea ca anumite sume de bani nu reflecta realitatea activitatii desfasurate de societate, nefiind inregistrate in contabilitate operatiuni precum compensari intre furnizori si clienti, bilete la ordin incasate de la clienti si girate furnizorilor.

Raportul privind cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa a reflectat o alta situatie de fapt, ce a determinat concluzia finala a practicianului in insolventa in sensul ca: nu au fost identificate fapte care sa fie de natura sa probeze ca membrii organelor de conducere, precum si orice alta persoana, au folosit in interes propriu bunurile societatii, au ascuns o parte din activul persoanei juridice, au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri sau au dispus plata eu preferinta a unui creditor in dauna celorlalti in luna precedenta incetarii platilor. Istoricul activitatii societatii debitoare, la care se adauga faptul ca in prima parte a anului 2013 s-au achitat impozitele si taxele datorate bugetelor locale, precum si utilitatile dar si faptul ca in acelasi an s-au intreprins toate demersurile in vederea recuperarii creantelor, nu poate conduce decat la concluzia ca nu s-a urmarit nici un moment aducerea societatii in stare de insolventa, ci dimpotriva s-au depus toate diligentele in vederea continuarii functionarii acesteia.

Astfel cum a subliniat si practicianul in insolventa, momentul critic ce a condus la declinul societatii a coincis cu poprirea conturilor de catre organele fiscale si directionarea fluxurilor in numerar catre creante bugetare, cu toate consecintele decurgand din aceasta (diminuarea resurselor necesare desfasurarii activitatii, preluarea mijloacelor fixe de catre societatea de leasing s.a.).

Pe langa aceste imprejurari, in concluziile privind cauzele si imprejurarile care au generat incetarea de plati, lichidatorul a surprins si interventia altor factori precum: concurenta sporita pe plan intern si international in domeniul in care activa societatea debitoare; costurile mari cu personalul de executie, cu intretinerea, reparatia si functionarea activelor imobilizate, comparativ cu veniturile realizate in 2013; pierderea contractelor cu clientii externi ca efect al lipsei activelor si resurselor principale necesare desfasurarii activitatii, respectiv blocare aprovizionarii cu combustibil si disponibilizarea personalului s.a.

Pentru a se putea retine ca nu a tinut contabilitatea in conformitate cu normele legale, reclamanta ar fi trebuit sa probeze faptele prin care au fost incalcate dispozitiile Legii contabilitatii si. in plus, ca aceste nereguli au cauzat starea de insolventa a debitoarei.

Deci, simplul fapt ca nu ar fi tinut contabilitatea potrivit legii (contrazis de cele cuprinse in raportul cauzal) nu este de natura sa duca la angajarea raspunderii sale, in lipsa dovedirii raportului de cauzalitate intre aceasta fapta si ajungerea societatii in stare de insolventa.

Nu poate fi retinuta in sarcina sa o atare fapta, pentru simplul motiv ca fluxurile de numerar generate de afacere nu au creat suficiente fonduri pentru achitarea datoriilor acumulate.

Si paratii …………… au formulat intampinari, prin care au invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive iar pe fond au solicitat respingerea cererii de atragere a raspunderii personale (filele 60-65 si 68-73 voi.2).

Au aratat acestia ca in afara de petitul cererii, unde este indicat numele lor, din toata motivarea acesteia nu se desprinde in vreun fel participarea lor la administrarea societatii sau implicarea lor in fapte care sa conduca la aducerea firmei in stare de insolventa. De altfel, creditoarea nici nu putea indica in persoana lor savarsirea vreunei fapte in legatura cu administrarea societatii debitoare.

Societatea debitoare a fost administrata in fapt de catre ………. aspect ce rezulta din cuprinsul procurii speciale de administrare autentificata la BNP ………., sub nr…………..

Cu privire la fondul cauzei au fost reluate sustinerile din intampinarea formulata de paratul …………….

Analizand cererea de atragere a raspunderii personale instanta retine urmatoarele:

Prin incheierea pronuntata la data de 17.12.2013 s-a dispus deschiderea procedurii insolventei iar prin sentinta civila nr…..F/04.11.2014 s-a dispus inceperea procedurii falimentului impotriva debitorului ………” S.R.L. Piatra-Neamt.

Paratul …….. a avut calitatea de administrator al societatii debitoare de la momentul infiintarii acesteia, in anul 2011 si pana la data de 16.09.2013, iar ulterior acestei date calitatea de administrator statutar a avut-o parata …. In fapt societatea debitoare a fost administrata de catre paratul ….,. in temeiul procurii speciale de administrare autentificata sub nr……. la BNP …..

Potrivit art.138 alin.l din Legea 85/2006 in cazul in care in raportul intocmit in conformitate cu dispozitiile art.59 alin.l sunt identificate persoane carora le-ar fi imputabila aparitia starii de insolventa a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns in stare de insolventa, sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii, precum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului, prin una dintre urmatoarele fapte: d) au tinut o contabilitate fictiva, au tacut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea.

Deoarece paratii ………….. au avut calitatea de asociat al societatii debitoare si de administrator, acestia pot raspunde pentru pasivul neacoperit, in situatia in care conditiile raspunderii personale impuse de Legea 85/2006 ar fi indeplinite.

De altfel, dispozitiile art.138 alin.1 din Legea 85/2006 reglementeaza raspunderea „oricarei persoane care a cauzat starea de insolventa a debitorului”.

In consecinta, in cauza nefiind in prezenta unui raport juridic obligational, se pune problema vinovatiei paratilor si nu cea a calitatii lor procesuale.

Pentru aceste considerente, va respinge ca nefondate exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive invocate de paratii …………..

Pe fondul cauzei retine ca, raspunderea prevazuta de dispozitiile art.138 din Legea 85/2006, presupune indeplinirea urmatoarelor conditii: savarsirea unei fapte ilicite dintre cele enumerate de lege, existenta prejudiciului, existenta legaturii de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu si vinovatia persoanei care raspunde.

In cauza nu sunt indeplinite toate aceste conditii ale raspunderii reglementate de art.138 din Legea 85/2006, in persoana paratilor.

In raportul privind cauzele si imprejurarile care au dus la insolventa debitorului, intocmit de lichidatorul judiciar C.I.I. ………., s-a retinut ca nu a fost savarsita niciuna din faptele ilicite prevazute de art.138 alin.l din Legea 85/2006. insolventa datorandu- se unor factori conjuncturali externi si care nu pot fi imputati niciunei persoane, respectiv pierderea contractelor cu clientii externi, blocarea aprovizionarii cu combustibil Si disponibilizarea personalului (filele 178-185 vol.l).

Administratia Judeteana a Finantelor Publice ….. nu a formulat obiectiuni la acest raport, ce a fost depus la dosar la data de 05.10.2015.

Formuland obiectiuni la raportul final, creditorul Administratia Judeteana a Finantelor Publice ……a solicitat ca lichidatorul judiciar sa precizeze care erau creantele de ineasat. daca acestea au fost incasate si cum s-au distribuit banii respectivi in cursul procedurii (fila 8 voi.2).

In raspunsul la obiectiuni, lichidatorul judiciar si-a mentinut punctul de vedere cu privire la cauzele insolventei societatii debitoare (filele 14-16 voi.2). A aratat acesta ca, in urma analizarii situatiilor conturilor din balanta analitica a clientilor si furnizorilor, perioada desfasurarii procedurii, s-a constatat faptul ca nu au fost compensate datoriile catre unii parteneri furnizori cu creantele de incasat de la aceeasi parteneri clienti si mai multe bilete la ordin incasate de la clienti si girate furnizorilor (creditorilor neinscrisi in tabloul creditorilor) nu au ajuns la compartimentul contabilitate pentru a fi inregistrate si a se stinge creantele de incasat cu datoriile de plata. Astfel au ramas in balanta cu solduri si clientii si furnizorii, nefiind vorba despre nicio creanta restanta incasata si distribuiri de fonduri in cursul procedurii.

Creditorul avea obligatia de a proba existenta tuturor elementelor raspunderii reglementate de art. 138, astfel cum au fost aratate mai sus, or acesta s-a limitat la a sustine ca legatura de cauzalitate intre netinerea contabilitatii conform legii si prejudiciul adus creditorilor exista, fiind evidentiata prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru a se asigura plata datoriilor exigibile acumulate.

Prin neinregistrarea unor operatiuni sau documente contabile poate fi ascuns activul societatii, cu consecinta directa a prejudicierii creditorilor.

In prezenta cauza insa, faptul ca nu a fost efectuata inregistrarea unor operatiuni reale, cu consecinta inregistrarii de solduri atat pentru conturile de clienti cat si pentru cele de furnizori, nu a fost de natura a crea vreun prejudiciu creditorilor si nici nu are legatura cu starea de insolventa a debitoarei.

In consecinta, instanta retine ca paratii nu au savarsit fapta imputata de creditor si nu se fac vinovati de starea de insolventa a societatii debitoare.

Pentru aceste considerente, urmeaza a respinge cererea de atragere a raspunderii personale ca nefondata.

Prin raportul de activitate intocmit pentru termenul din data de 21.03.2017, lichidatorul judiciar a solicitat inchiderea procedurii falimentului debitorului, in temeiul dispozitiilor art. 132 alin.2 din Legea 85/2006.

Analizand cererea lichidatorului judiciar, instanta retine ca, la data de 18.04.2016 au fost depuse la dosar si afisate la usa tribunalului raportul final si situatiile financiare finale (filele 203-211 vol.l).

A fost convocata Adunarea creditorilor, in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. 1 din Legea 85/2006, iar prin incheierea nr.562/09.12.2016, incheiere ce este irevocabila, au fost respinse obiectiunile formulate de creditorul Administratia Judeteana a Finantelor Publice ….. iar raportul final a fost aprobat.

Avand in vedere faptul ca toate fondurile obtinute in urma lichidarii au fost distribuite, in temeiul art. 132 alin.2 din Legea 85/2006, va dispune inchiderea procedurii falimentului debitorului …… S.R.L. Piatra-Neamt si radierea acestuia din Registrul Comertului Neamt.

In temeiul art. 136 din Legea privind procedura insolventei va descarca pe lichidator de orice indatoriri si responsabilitati.

In temeiul art. 135 din Legea privind procedura insolventei va dispune notificarea prezentei sentinte Administratiei Judetene a Finantelor Publice …… si Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul …… pentru efectuarea mentiunilor de inchidere a procedurii si de radiere, precum si publicarea prin Buletinul procedurilor de insolventa.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Respinge ca nefondate exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive, invocate de paratii …….

Respinge ca nefondata cererea de atragere a raspunderii personale formulata de creditorul ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ……, cu sediul in ……, in contradictoriu cu paratii …. cu domiciliul in ……, ……, cu domiciliul in…. si …., domiciliat in ….

In temeiul art.132 alin.2 din Legea 85/2006. dispune inchiderea procedurii insolventei debitorului „…….” S.R.L. cu sediul in …, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul …. cu nr…..

Dispune radierea debitorului din Registrul Comertului ….., in temeiul art.136 din Legea privind procedura insolventei, descarca pe lichidator de orice indatoriri si responsabilitati.

In temeiul art.135 din Legea privind procedura insolventei, dispune notificarea prezentei sentinte Administratiei Judetene a Finantelor Publice …… si Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ….. pentru efectuarea mentiunilor de inchidere a procedurii si de radiere, precum si publicarea prin Buletinul procedurilor de insolventa.

Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, astazi 25.04.2017.

PRESEDINTE,

 

Dosar nr. …../103/2013

ROMANIA
CURTEA DE APEL BACAU

SECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE Nr. …2017
Sedinta publica de la data de 05 Decembrie 2017
Completul compus din:

PRESEDINTE……
Judecator …………
Grefier ……………

*******************************************

Pe rol judecarea apelului, in materia insolventei, declarat de apelanta-creditoare Administratia Judeteana a Finantelor Publice ……. impotriva sentintei civile nr…./F din 25 aprilie 2017, pronuntata de Tribunalul Neamt in dosarul nr. ……/103/2013, in contradictoriu cu intimata-debitoare S.C. …. S.R.L., cu intimata- debitoare S.C. …….S.R.L. prin administrator …,. cu intimatii-parati ……. si cu intimatul- lichidator C.I.I. ……., avand ca obiect angajarea raspunderii conform art.138 din Legea 85/2006.

La apelul nominal facut in sedinta publica, la strigarea cauzei la ordine, a raspuns avocat M.I.M reprezentant conventional al intimatilor-parati ……., cu imputernicire avocatiala fila 42 dosar, lipsind celelalte parti.

Procedura de citare este nelegal indeplinita cu intimata-debitoare S.C. …… S.R.L. prin administrator ….. intrucat dovada de indeplinire a procedurii de citare cu aceasta a fost restituita la dosarul cauzei cu mentiunea ..destinatar mutat’’, si legal indeplinita cu celelalte parti.

S-a tacut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza ca la data de 23.11.2017, prin serviciul registratura, intimatii ….au depus concluzii scrise, dupa care:

In ceea ce priveste procedura de citare cu administratorul societatii debitoare, avocat M.I. precizeaza ca domiciliul actual este in ……. Totodata. invedereaza faptul ca. din punctul sau de vedere, procedura de citare pentru acest termen de judecata este legal indeplinita.

Instanta vazand dovada de indeplinire a procedurii de citare de la fila 52 dosar prin Buletinul Procedurilor in Insolventa, apreciaza ca pentru acest termen de judecata procedura de citare este legal indeplinita. Totodata, retine ca in cauza a fost citat si lichidatorul judiciar al societatii debitoare.

Instanta constata ca la termenul anterior a fost pusa in discutia partilor exceptia lipsei calitatii procesuale active a apelantei Administratia Judeteana a Finantelor Publice ……

Avand cuvantul asupra exceptiei invocate, avocat M.I. pentru intimatii- parati ………, solicita admiterea exceptiei si respingerea apelului promovat in prezenta cauza ca fiind formulat de o persoana fara calitate procesuala activa. Avand in vedere si dispozitiile art. 138 alin. 6 din Legea nr. 85/2006. solicita admiterea exceptiei. Solicita a fi avute in vedere concluziile scrise depuse la dosar. Fara cheltuieli de judecata.

Instanta retine cauza spre pronuntare asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale active.

CURTEA – deliberand –

Asupra apelului de fata, retine urmatoarele:

Prin sentinta nr. …./25.04.2017, pronuntata in dosarul nr. …../103/2013, Tribunalul Neamt a respins ca nefondata cererea de atragere a raspunderii personale formulata de creditorul ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ……in contradictoriu cu paratii… , a dispus inchiderea procedurii insolventei debitorului „…” S.R.L., radierea acestui debitor din Registrul Comertului …. si descarcarea lichidatorului de orice indatoriri si responsabilitati.

Pentru a hotari astfel, instanta a retinut ca raspunderea prevazuta de dispozitiile art.138 din Legea 85/2006 presupune indeplinirea urmatoarelor conditii: savarsirea unei fapte ilicite dintre cele enumerate de lege, existenta prejudiciului, existenta legaturii de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu si vinovatia persoanei care raspunde.

In cauza nu sunt indeplinite toate aceste conditii ale raspunderii reglementate de art.138 din Legea 85/2006, in persoana paratilor.

In raportul privind cauzele si imprejurarile care au dus la insolventa debitorului, intocmit de lichidatorul judiciar C.I.I. ……, s-a retinut ca nu a fost savarsita niciuna din faptele ilicite prevazute de art.138 alin.l din Legea 85/2006. insolventa datorandu-se unor factori conjuncturali externi si care nu pot fi imputati niciunei persoane, respectiv pierderea contractelor cu clientii externi, blocarea aprovizionarii cu combustibil si disponibilizarea personalului (filele 178-185 vol.l).

Administratia Judeteana a Finantelor Publice …. nu a formulat obiectiuni la acest raport, ce a fost depus la dosar la data de 05.10.2015.

Formuland obiectiuni la raportul final, creditorul Administratia Judeteana a Finantelor Publice ….. a solicitat ca lichidatorul judiciar sa precizeze care erau creantele de incasat, daca acestea au fost incasate si cum s-au distribuit banii respectivi in cursul procedurii (fila 8 voi.2).

In raspunsul la obiectiuni. lichidatorul judiciar si-a mentinut punctul de vedere cu privire la cauzele insolventei societatii debitoare (filele 14-16 vol.2). A aratat acesta ca, in urma analizarii situatiilor conturilor din balanta analitica a clientilor si furnizorilor in perioada desfasurarii procedurii, s-a constatat faptul ca nu au fost compensate datoriile catre unii parteneri furnizori cu creantele de incasat de la aceeasi parteneri clienti si mai multe bilete la ordin incasate de la clienti si girate furnizorilor (creditorilor neinscrisi in tabloul creditorilor) nu au ajuns la compartimentul contabilitate pentru a fi inregistrate si a se stinge creantele de incasat cu datoriile de plata. Astfel au ramas in balanta cu solduri si clientii si furnizorii, nefiind vorba despre nicio creanta restanta incasata si distribuiri de fonduri in cursul procedurii.

Creditorul avea obligatia de a proba existenta tuturor elementelor raspunderii reglementate de art.138. astfel cum au fost aratate mai sus, or acesta s-a limitat la a sustine ca legatura de cauzalitate intre netinerea contabilitatii conform legii si prejudiciul adus creditorilor exista, fiind evidentiata prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru a se asigura plata datoriilor exigibile acumulate.

Prin neinregistrarea unor operatiuni sau documente contabile poate fi ascuns activul societatii, cu consecinta directa a prejudicierii creditorilor.

In prezenta cauza insa, faptul ca nu a fost efectuata inregistrarea unor operatiuni reale, cu consecinta inregistrarii de solduri atat pentru conturile de clienti cat si pentru cele de furnizori, nu a fost de natura a crea vreun prejudiciu creditorilor si nici nu are legatura cu starea de insolventa a debitoarei. In consecinta, instanta a retinut ca paratii nu au savarsit fapta i

imputata de creditor si nu se fac vinovati de starea de insolventa a societatii debitoare.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel Administratia Judeteana a Finantelor Publice ….., solicitand admiterea cererii de atragere a raspunderii.

In motivare, dupa reluarea sustinerilor din actiunea introductiva, apelanta a aratat ca legatura de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu se prezuma avand in vedere ca netinerea contabilitatii creeaza un haos in evidentele contabile, ce poate ascunde savarsirea oricarei alte fapte prevazute de art. 138 din legea nr. 85/2006. instanta de fond trebuia sa aiba in vedere nu doar concluziile raportului intocmit in baza art. 59 din lege, ci trebuia sa aiba in vedere si elementele din continutul raportului, unde se arata ca s-au tacut erori in tinerea contabilitatii, in drept, au fost invocate dispozitiile art. 8 din Legea nr. 85/2006.

Intimata SC ……. SRL prin lichidator judiciar a formulat …, solicitand respingerea apelului ca nefondat.

In motivare, intimata a aratat ca in mod corect a respins instanta de fond cererea de atragerea raspunderii ca nefondata. in motivarea respingerii instanta de fond a precizat faptul ca AJFP ….. avea obligatia de aproba existenta tuturor elementelor raspunderii reglementate de art. 138. ori aceasta s-a limitat la a sesiza ca legatura de cauzalitate intre netinerea contabilitatii conform legii si prejudiciul adus creditorilor exista, fiind evidentiata prin lipsa fondurilor banesti disponibile pentru a asigura plata datoriilor exigibile acumulate.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 205 C.pr.civ.

Intimata …… a depus la dosarul cauzei concluzii scrise.

La termenul din 24.10.2017. instanta a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a apelantei.

In apel nu s-au administrat probe noi.

Analizand cu prioritate, conform art. 482 rap la art. 248 C.pr.civ., exceptia invocata din oficiu, instanta retine urmatoare:

Potrivit art. 36 C.pr.civ., calitatea procesuala rezulta din identitatea dintre parti si subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecatii.

In cazul actiunii in raspundere, legea nr. 85/2006 reglementeaza expres atat titularii ei cat si titularii cererii de apel in cazul in care actiunea introductiva a fost respinsa. Astfel, potrivit art. 138 al. 3. daca administratorul judiciar ori. dupa caz, lichidatorul nu a indicat persoanele culpabile de starea de insolventa a debitorului si/sau a hotarat ca nu este cazul sa introduca actiunea prevazuta la alin. (1), aceasta poate fi introdusa de presedintele comitetului creditorilor in urma hotararii adunarii creditorilor ori, daca nu s-a constituit comitetul creditorilor, de un creditor desemnat de adunarea creditorilor. De asemenea, poate introduce aceasta actiune, in aceleasi conditii, creditorul care detine mai mult de 50% din valoarea creantelor inscrise la masa credala.

Conform art. 138 al. 5 din acelasi act normativ, in cazul in care s-a pronuntat o hotarare de respingere a actiunii introduse in temeiul alin. (1) sau, dupa caz. alin. (3). administratorul judiciar/lichidatorul care nu intentioneaza sa formuleze ape! impotriva acesteia va notifica creditorii asupra intentiei sale. In cazul in care adunarea generala sau creditorul care detine mai mult de jumatate din valoarea tuturor creantelor decide ca se impune introducerea apelului, administratorul judiciar trebuie sa formuleze calea de atac, potrivit lesii.

In speta, instanta constata ca actiunea introductiva a fost introdusa de AJFP ….. in calitate de creditor mandatat de adunarea generala prin hotararea din 26.10.2016, in baza art. 138 al. 3 din legea nr. 85/2006, iar aceasta actiune a fost respinsa de catre instanta de fond.

In acest context, fata de dispozitiile art. 138 al. 5, curtea retine ca impotriva acestei hotarari putea face apel doar lichidatorul judiciar din proprie initiativa sau la solicitarea adunarii generale a creditorilor sau a creditorului majoritar.

Cu toate acestea, apelul a fost promovat de catre creditorul ce a formulat actiunea introductiva, tara a fi creditor majoritar si tara a face dovada ca adunarea generala a creditorilor a decis formularea acestei cai de atac. Mai mult. prin intampinarea depusa la dosarul cauzei, lichidatorul a solicitat respingerea apelului.

Prin urmare, considerand ca AJFP…., in nume propriu, nu putea promova prezenta cale de atac, va admite exceptia invocata din oficiu si baza art. 480 al. 1 C.pr.civ., instanta va respinge apelul ca fiind formulat de o persoana lipsita de calitate procesuala activa.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII
DECIDE

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a apelantei si pe cale de consecinta, respinge apelul declarat de apelanta-creditoare Administratia Judeteana a Finantelor Publice ….. cu sediul in …. impotriva sentintei civile nr…. din 25 aprilie 2017, pronuntata de Tribunalul Neamt in dosarul nr…./103/2013, in contradictoriu cu intimata debitoare S.C. …… S.R.L. cu sediul in ……., intimata-debitoare S.C. ….. S.R.L. prin administrator …. cu sediul in ….., intimatii-parati …….., toti cu domiciliul ales la Cab. Av. M.I.M. – ….. si cu intimatul-lichidator C.I.I. ……. cu sediul in ….., ca fiind formulat de o persoana fara calitate procesuala activa.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica, azi. 5 decembrie 2017.