Plangere contraventionala – neconsemnarea in cuprinsul procesului – verbal a masurii retinerii permisului de conducere

Dosar nr. …./279/2017

ROMANIA

TRIBUNALUL NEAMT
SECTIA I CIVILA

Sedinta publica din …
DECIZIA CIVILA …./2018
Instanta constituita din:

PRESEDINTE – … – judecator
– … – judecator

– … – grefier

Pe rol se afla solutionarea apelului formulat de petentul … domiciliat in ……., impotriva sentintei civile nr. … din data de …, pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt in dosarul nr…./279/2017, in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al judetului …, cu sediul …

Desfasurarea sedintei de judecata s-a inregistrat conform dispozitiilor art. 231 alin. 2 din noul Cod de procedura civila Neamt.

La apelul nominal tacut in sedinta publica, au lipsit apelantul – petent ….si intimatul ….

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza instantei urmatoarele:

 • obiectul pricinii- plangere impotriva procesului verbal de contraventie;
 • stadiul judecatii: apel; primul tennen de judecata; procedura de citare cu partile este legal indeplinita;
 • la data de 5.10.2018, apelantul – petent … a depus la dosar o cerere prin care solicita acordarea unui nou termen de judecata pentru a avea posibilitatea sa-si angajeze un avocat care sa-i sustina interesele in fata instantei de apel.
 • alte aspecte procesuale: in urma verificarilor efectuate in sistemul informatizat ECRIS pentru primul tennen de judecata de astazi, s-a constatat ca nu exista alte dosare formate ca urmare a unor cereri formulate de aceleasi parti, impotriva acelorasi persoane si avand acelasi obiect ca in prezenta cauza, drept pentru care s-a intocmit referatul anexat, in conformitate cu dispozitiile art. 107 din Regulamentul de ordine Interioara al Instantelor Judecatoresti;

Tribunalul retine ca apelul ce face obiectul cauzei de fata este declarat si motivat in termen, fiind legal timbrat – chitanta care atesta plata taxei judiciare de timbru regasindu-se in original la fila 9.

Tribunalul respinge ca nefondata cererea de amanare a cauzei pentru angajarea unui aparator care sa-i apere interesele in calea de atac, intrucat apelul a fost promovat la data de 21.05.2018, iar primul termen de judecata a fost stabilit la data de 08.10.2018 avand timp suficient pentru a-si angaja aparator si a-si pregati apararea.

Intrucat partile nu mai au de formulat alte cereri, in raport de dispozitiile art. 244 pet. 1 Cod procedura civila, tribunalul constata terminata cercetarea judecatoreasca.

In considerarea dispozitiilor art. 394 Noul Cod de procedura civila, tribunalul declara dezbaterile inchise si retine cauza in pronuntare .

Deliberand asupra apelului civil de fata, constata ea prin sentinta civila nr…din 17.11.2017 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt in dosarul nr. …/279/2017 a fost respinsa ca nefondata plangerea contraventionala formulata de petentul petentul … in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului …

Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta de fond a retinut ca prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Piatra Neamt la data de 30.05.2017, sub nr. de dosar…/279/2017, petentul … a formulat, in contradictoriu eu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului …, plangere impotriva procesului verbal de contraventie seria … nr. …. din data de 27.05.2017. solicitand:

 1. in principal, anularea procesului – verbal ca nelegal si. in consecinta, anularea sanctiunii amenzii contraventionale.
 2. in subsidiar, a cerut sa se constate ca nu a savarsit fapta retinuta in procesul verbal atacat, ci pe cea constand in „depasirea cu 41 – 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic” si, in consecinta, sa se dispuna inlocuirea sanctiunii prevazute la art. 102/3/e din OUG 195/2002 cu cea prevazuta la art. 102 alin. (2) corob. cu art. 108 alin 1 lit. d pct. 3 din OUG 195/2002.
 • De asemenea, fata de faptul ca in cuprinsul procesului – verbal nu s-a consemnat nicio mentiune cu privire la sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce, petentul a apreciat ca masura retinerii permisului de conducere este lipsita de suport legal si in consecinta, a cerut a fi inlaturata, dispunand totodata si restituirea permisului.

In motivarea in fapt, a invederat ca prin procesul verbal atacat, agentul constatator a retinut ca, in data de 27.05.2017, petentul a condus autovehiculul cu numarul de inmatriculare …. pe DN 15 in localitatea …., fiind inregistrat de aparatul radar cu viteza de 103 Km/h.

A apreciat ca procesul – verbal in discutie este nelegal fata de urmatoarele considerente:

In primul rand, fapta contraventionala in discutie nu a fost constatata cu mijloace tehnice certificate si omologate metrologic, in conformitate cu Normelede Metrologie Legala 021-05 aprobate prin ODGBRML nr. 301/2005 publicat in MO 1102/07.05.2005 (modif. prin OBRML nr. 153/2007).

Sub acest aspect, a solicitat intimatului sa faca dovada urmatoarelor imprejurari: cinemometrul a fost pus in functiune de personal calificat; cinemometru a fost marcat si sigilat si i s-a efectuat autotestarea la pornire; cinemometrul era insotit de un registru in care sa se mentioneze marjele de eroare pe care acesta le inregistra la momentul punerii in functiune; cinemometrul in cauza functiona atat in regim stationar cat si in regim de deplasare; agentul constatator era agent de politie rutiera calificat sa desfasoare activitati cu echipamentul video respectiv.

 1. In subsidiar, a cerut instantei sa se pronunte asupra plangerii, cu observarea marjelor de eroare tolerate, asa cum acestea sunt prevazute in cuprinsul art. 3.1. din Normele de Metrologie Legala 021-05 aprobate prin ODGBRML nr. 301/2005 cu modificarile ulterioare.

In acest sens, a cerut a se analiza continutul articolului mai sus mentionat, cu incidenta in ceea ce priveste inlocuirea sanctiunii prevazute de art. 102/3 lit. e din OUG 195/2002 cu cea cuprinsa in art. 108 alin. 1 lit. d pct. 3 din OUG 195/2002:

„3.1.1 Erori tolerate pentru masurarea vitezei:

1.pentru masurarea vitezei, simulata in eonditii de laborator, eroarea tolerata este de:

+ 1 km/h pentru viteze pana la 100 km/h,

± 1 % din valoarea eonventional adevarata pentru viteze egale sau mai mari decat 100 km/h;

 1. pentru masurarea vitezei, in eonditii normale de trafic, pentru cinemometrele care functioneaza numai in regim stationar, eroarea tolerata este de:

+ 3 km/h pentru viteze pana la 100 km/h;

± 3 % din valoarea conventional adevarata pentru viteze egale sau mai mari decat 100 km/h;

 1. pentru masurarea vitezei, in conditii normale de trafic, pentru cinemometrele care functioneaza atat in regim stationar cat si in regim de deplasare, eroarea tolerata este de:
 • in regim stationar, pentru masurarea vitezei autovehiculelor aflate in trafic eroarea tolerata este cea de la pct. 3.1.1 b);
 • in regim de deplasare, pentru masurarea vitezei autovehiculelor aflate in trafic eroarea tolerata este de:

± 4 km/h pentru viteze pana la 1 OOkm/h;

± 4 % din valoarea conventional adevarata pentru viteze egale sau mai mari decat 100 km/h”

Prin urmare, pana si in conditii de laborator, respectivul aparat inregistreaza erori tolerate de +/- 4.28 km/h. motiv pentru care exista posibilitatea ca viteza inregistrata si constatata cu aparatul cinemometru sa nu fi fost de 103 km/h, fapt ce ar fi condus la incadrarea faptei contraventionale intr-o alta categorie de sanctiuni.

Este de observat si faptul ca verificarea metrologica atesta doar ca aparatul corespunde din punct de vedere metrologic, respectiv ca nu inregistreaza erori mai mari decat cele tolerate potrivit normei si nu ca nu ar inregistra nicio eroare.

Este evident ca Norma de verificare metrologica se aplica doar aparatelor care au fost verificate metrologic, intrucat in caz contrar ele nu ar putea fi utilizate pentru masurarea vitezei. Chiar daca aparatul radar pentru masurarea vitezei cu care circula corespundea din punct de vedere metrologic, in conditiile in care, conform Normei citate, acesta inregistra o eroare tolerata de +/- 4 %, nu exista certitudinea ca viteza masurata cu acesta era reala.

In concluzie, a sustinut ca nu se poate aprecia ca a depasit viteza maxima admisa pentru acel sector de drum cu mai mult de 50 km/h, ci cu 41-50 km/h.

Asadar, avand in vedere ca exista un dubiu care profita intimatului, potrivit principiului in „dubio pro reo” a solicitat sa-i fie admisa plangerea. in principal, dispunand anularea procesului – verbul atacat iar, in subsidiar, dispunand inlocuirea sanctiunii prevazute la art. 102/3/e din OUG 195/2002 cu cea prevazuta la art. 102 alin. (2) corob. cu art 108 alin 1 punctul d, punctul 3 respectiv : „depasirea cu 41 – 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, eu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic”.

In ceea ce priveste masura retinerii permisului de conducere mentionata in cuprinsul dovezii seria.. n.r. … eliberata de IPJ la data de 27.05.2017, petentul a apreciat ca aceasta nu este legala.

Fata de faptul ea masura retinerii este o masura administrativa, potrivit art. 97 alin. 1 lit. a din OUG 195/2002, aceasta trebuie sa fie urmarea aplicarii unei sanctiuni complementare a suspendarii dreptului de a conduce pe timp limitat. Astfel, sanctiunile complementare, alaturi de cele principale, trebuie sa fie aplicate prin procesul-verbal de contraventie, potrivit art. 21 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001. Or, desi contraventia retinuta in sarcina petentului se sanctioneaza pe langa amenda contraventionala si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile, prin procesul – verbal atacat, agentul constatator i-a aplicat doar sanctiunea amenzii, iar nu si sanctiunea complementara.

In aceste conditii, este evident faptul ca in lipsa luarii masurii complementare a suspendarii dreptului de a conduce, masura retinerii permisului de conducere este lipsita de suport legal, astfel incat se impune inlaturarea acesteia.

Totodata, dreptul de a conduce pe drumurile publice este un drept civil pe care petentul l-a dobandit prin sustinerea unor examene de atestare. Ridicarea sau suspendarea acestui drept civil se poate face doar printr-o decizie administrativa, respectiv printr-un inscris oficial.Sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce nu este instituita prin procesul verbal atacat si ca urmare aceasta sanctiune nu exista. Ridicarea efectiva a „permisului de conducere’” nu inseamna insa ca a fost ridicat dreptul civil de a conduce pe drumurile publice.

Fata de toate aceste aspecte, petentul a cerut inlaturarea masurii retinerii permisului de conducere (rezultata din Dovada de circulatie provizorie seria … nr. … din 27.05.2017) si restituirea acestuia.

In drept, si-a intemeiat plangerea pe dispozitiile art. 118 alin.l din O.U.G. 195/2002, dispozitiile O.G. nr. 2/2001 si ale Normei de Metrologie Legala 021-05 publicata in Monitorul Oficial 1.102 din 7 decembrie 2005.

In dovedire a solicitat admiterea probei cu inscrisuri, precum si a oricarei probe a carei necesitate ar rezulta din dezbateri.

Plangerea contraventionala a fost timbrata in mod legal cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 20 lei.

La data de 18.08.2017 intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului …a depus intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii contraventionale si mentinerea procesului verbal de contraventie ca fiind temeinic si legal.

In fapt, a aratat intimatul ca procesul-verbal de sanctionare este temeinic si legal intocmit, si desi O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a actului de constatare a contraventiei, din economia textului art. 34 rezulta ca procesul verbal in cauza, face dovada situatiei de fapt si a incadrarii in drept pana la proba contrara.

Mai mult decat atat, faptele contraventionale descrise in procesul verbal contestat sunt probate cu ajutorul prezumtiei de legalitate a actului administrativ – actul fiind emis cu respectarea tuturor conditiilor de fond si de forma prevazute de lege, coroborat cu prezumtia de autenticitate – actul emanand de la institutia emitenta cat si cu prezumtia de veridicitate.

Sub aspectul individualizarii sanctiunii, au fost intocmai respectate prevederile art.21 alin.3 din OUG nr.2/2001 mod. si complet., tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, urmarea produsa.

Prin decizia nr. 183/08.05.2003, publicata in M.Of. nr. 425/17.06.2003 s-a statuat ca prevederile O.G.nr.2/2001 sunt constitutionale si in deplin acord cu dispozitiile art. 6 din CEDO deoarece permit persoanei interesate sa se adreseze justitiei cat sa ii fie respectate garantiile procesuale, generale si speciale, prevazute de acest text.

In drept, au fost invocate dispozitiile legale ale art. 15 din O.G. nr.2/2001, mod. si complet., art. 102 alin.3 lit.edin O.U.G. 195/2002.

Intampinarii i-au fost atasate, in copie, procesului verbal de contraventie seria … nr. … din data de 27.05.2017 (f.21), inregistrarea video a abaterii savarsite, buletinul de verificare metrologica a aparatului RADAR si atestatul operator al agentului constatator.

Prin concluziile scrise depuse, petentul a solicitat admiterea plangerii contraventionale astfel cum a fost formulata, fara cheltuieli de judecata.

In principal, a solicitat anularea Procesului – verbal seria … nr. … din data de 27.05.2017 ca nelegal si, in consecinta, anularea sanctiunii amenzii contraventionale, fata de argumentele aduse in plangere. In subsidiar, a aratat ca nu a savarsit fapta retinuta in procesul verbal atacat ci pe cea constand in „depasirea cu 41 – 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic” si, in consecinta, a cerut inlocuirea sanctiunii prevazute la art. 102/3/e din OUG 195/2002 cu cea prevazuta la art. 102 alin. (2) corob. cu art 108 alin 1 lit. d pet. 3 din OUG 195/2002. In acest sens, a solicitat sa se ia in considerare marjele de eroare tolerate, asa cum acestea sunt prevazute in cuprinsul art. 3.1. din Normele de Metrologie Legala 021-05 aprobate prin ODGBRML nr. 301/2005 cu modificarile ulterioare.

 • De asemenea, fata de faptul ca in cuprinsul procesului – verbal nu s-a consemnat nicio mentiune cu privire la sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce apreciez ca masura retinerii permisului de conducere este lipsita de suport legat si in consecinta, a cerut sa fie inlaturata, dispunand totodata si restituirea permisului.

A apreciat ca fata de imprejurarea ca masura retinerii este o masura administrativa, potrivit art. 97 alin. 1 lit. a din OUG 195/2002, aceasta trebuie sa fie urmarea aplicarii unei sanctiuni complementare a suspendarii dreptului de a conduce un timp limitat. Astfel, sanctiunile complementare, alaturi de cele principale, trebuie sa fie aplicate prin procesul-verbal de contraventie, potrivit art. 21 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001. Or, desi contraventia retinuta in sarcina petentului se sanctioneaza pe langa amenda contraventionala si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile. prin procesul – verbal atacat, agentul constatator i-a aplicat doar sanctiunea amenzii, iar nu si sanctiunea complementara.

Sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce nu este instituita prin procesul verbal atacat si ca urmare aceasta sanctiune nu exista. Ridicarea efectiva a “permisului de conducere” nu inseamna insa ca a fost ridicat dreptul civil de a conduce pe drumurile publice.

Sub acest din urma aspect petentul a supus analizei si minuta intalnirii presedintilor sectiilor de contencios administrativ si fiscal de la inalta Curte de Casatie si Justitie si curtile de apel din 30-31 mai 2016 ( Curtea de Apel Oradea) ce a vizat printre altele, posibilitatea instantei de a inlatura doar sanctiunea complementara aplicata.

Potrivit minutei intalnirii trimestriale de la Curtea de Apel Bucuresti din 17 februarie 2016, in sustinerea pozitiei de mai sus, s-a apreciat ca jurisprudenta CEDO si CCR nu limiteaza de plano dreptul instantei de a inlatura sanctiunea complementara, in acest context trebuind a fi avute in vedere jurisprudenta CEDO in cauza Sabou contra Romaniei si deciziile Curtii Constitutionale care recunosc posibilitatea exercitarii cailor de atac prevazute de lege si impotriva sanctiunilor complementare.

Opinia formatorului INM, insusita in majoritate, a fost urmatoarea: conform art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta competenta sa solutioneze plangerea verifica legalitatea si temeinicia procesului-verbal si hotaraste asupra sanctiunii, fara ca legea sa faca distinctia intre sanctiunile principale si cele complementare. De asemenea, art. 47 prevede completarea ordonantei cu dispozitiile Codului penal si ale Codului de procedura civila, dupa caz.

Interpretarea normelor nationale ce reglementeaza raspunderea contraventionala intr-un sens care sa concorde cu jurisprudenta CEDO in materie conduce la concluzia ca instanta de judecata are un drept de apreciere in privinta sanctiunii complementare, chiar daca sanctiunea principala este mentinuta. Asa cum CEDO a retinut in cauza Malige contra Frantei, 23 sept. 1998 parag.39-40. din cauza caracterului preventiv, punitiv si disuasiv al sanctiunii aplicate pentru incalcarea codului rutier, garantiile prevazute de art.6 din Conventie in materie penala sunt aplicabile pentru proceduri referitoare la contestarea procesului verbal, care au atras, pentru contravenienti, sanctionarea eu amenda, eu aplicarea de puncte de penalizare si/sau suspendarea permisului de conducere.

Fata de toate aceste aspecte, petentul a solicitat inlaturarea masurii retinerii permisului de conducere (rezultata din Dovada de circulatie provizorie seria … nr. … din 27.05.2017) si restituirea acestuia.

Analizand materialul probator administrat in caua prin prisma situatiei de fapt si a dispozitiilor legale incidente, prima instanta de fond a retinut ca in data de 27.05.2017. ora 17:33, petentul …. a fost sanctionat contraventional eu amenda in cuantum de 1305 lei, ca sanctiune complementara dispunandu-se suspendarea exercitiului dreptului de a conduce, cu consecinta retinerea permisului de conducere, motivat de faptul ca a condus autoturismul marca … cu numarul de inmatriculare …. pe DN15C. in localitatea …, jud. …, avand viteza de 103 km/h. potrivit art.121 alin.l din H.G. nr. 1391/2006 si art.102 alin.3 lit.e din O.U.G. nr. 195/2002.

In ceea ce priveste legalitatea proeesului-verbal de contraventie contestat prin plangerea care formeaza obiectul prezentei cauze, instanta, analizand din oficiu continutul acestuia prin prisma dispozitiilor art. 17 din O.G. nr. 2/2001, a constatat ca procesul-verbal a fost legal intocmit, cuprinzand toate elementele prevazute de articolul mentionat sub sanctiunea nulitatii absolute exprese.

In ceea ce priveste temeinicia procesului verbal de contraventie, instanta a retinut ca O.G. nr.2/2001 nu contine dispozitii exprese privind valoarea probanta a proeesului- verbal de contraventie. Fiind un act administrativ, se aplica principiile generale din dreptul administrativ privind prezumtia de legalitate. Din aceasta perspectiva, i-ar reveni petentului obligatia de a propune si aduce probe care sa dovedeasca contrariul celor retinute de agentul constatator in procesul-verbal de contraventie.

Din perspectiva jurisprudentei Curtii in materia prezumtiei de nevinovatie sub aspectul sarcinii probei – Salabiaku impotriva Frantei si Janosevie impotriva Suediei – , art.6 par.2 nu interzice existenta unor prezumtii de fapt sau de drept. insa prin reglementarea acestora statele trebuie sa respecte cerinta proportionalitatii intre mijloacele folosite si scopul legitim urmarit.

Asadar, trebuie analizat in fiecare caz in parte daca modul in care opereaza aceasta prezumtie de legalitate a proeesului-verbal nu aduce atingere principiului proportionalitatii intre scopul urmarit si mijloacele utilizate, mai ales din prisma dreptului la aparare al petentului.

In cazul analizat, instanta a apreciat ca sarcina probei este rasturnata, respectiv procesul-verbal de contraventie nu este valabil decat daca este insotit de catre o dovada – de natura tehnica – de savarsire a contraventiei.

Potrivit art. 121 alin. 2 Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, nerespeetarea regimului de viteza se constata de catre politisti cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic. in conditiile legii. Potrivit Normei de metrologie legala 021-05, cinemometrele sunt mijloace de masurare care masoara de la distanta si afiseaza viteza de deplasare a autovehiculelor aliate in miscare in traficul rutier, independent de caracteristicile acestora. Cinemometrele pot fi destinate a fi utilizate atat in regim stationar, cat si in regim de deplasare a autovehiculului de patrulare.

Atestarea legalitatii unui cinemometru se realizeaza prin aplicarea marcajelor metrologice si eliberarea unor documente specifice, in conformitate cu prevederile instructiunilor de metrologie legala in vigoare (art. 5.2 din NML 021-05).

Din coroborarea inregistrarii video cu buletinul de verificare metrologica nr. BBSC-02.01-2221/13.04.2017 (f.20 ds.) reiese ca este indeplinita conditia legala ca mijlocul eu care s-a constat fapta sa fie omologat si verificat metrologic.

Totodata, instanta a avut in vedere si atestatul de operator radar nr. 6 din data de 14.04.2010 (fila 19), din care rezulta ca agentul constatator este atestat sa foloseasca si sa exploateze echipamentul de supraveghere video a traficului rutier si de masurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor.

Instanta, dupa vizionarea suportului electronic – CD depus la dosar, a constatat ca rezulta, dincolo de orice indoiala rezonabila, ca fapta imputata potentului a fost savarsita intr-adevar de catre acesta.

Astfel, in temeiul art. 3.5.1 din Ordinul nr. 187/2009 privind modificarea si completarea Normei de metrologie legala NML 021-05 “Aparate pentru masurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor (cinemometre)”, privitor la cerintele tehnice functionale specifice blocului inregistrator, inregistrarile efectuate trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele: data si ora la care a fost efectuata masurarea; valoarea vitezei masurate; imaginea autovehiculului, din care sa poata fi pus in evidenta numarul de inmatriculare al acestuia.

Observand imaginile surprinse cu camera video se poate remarca faptul ca autoturismul marca „…”, cu nr. de inmatriculare …., apartinand petentului, circula cu o viteza de 103 km/h in interiorul localitatii …., judetul …., viteza maxima admisa pe acest seetor de drum fiind de 50 km/h.

Instanta a constatat ca intimatul a probat printr-un mijloc tehnic verificat metrologic faptul ca petentul a circulat in interiorul localitatii cu viteza de 103 km/h, viteza consemnata in procesul verbal fiind cea reala, astfel cum rezulta din inregistrarea video, unde se observa cu certitudine si clar pus in evidenta ca autovehiculul se deplasa pe raza localitatii …, judetul …, cu viteza tintei susmentionata.

Cu privire la argumentele invocate de petent in sensul netemeiniciei celor retinute prin actul sanctionator contestat, acestea nu pot fi retinute in conditiile in care nu a administrat nicio proba concludenta din care sa rezulte netemeinicia sustinerilor agentului constatator, astfel cum arata in plangere, iar instanta nu poate sa se bazeze pe simplele sale afirmatii pentru a anula procesul verbal.

In schimb, instanta a retinut ca intimatul a probat printr-un mijloc tehnic verificat metrologic faptul ca petentul a circulat in interiorul localitatii cu viteza de 103 km/h, viteza consemnata in procesul verbal fiind cea reala astfel cum rezulta din inregistrarea video, unde se observa cu certitudine si clar pus in evidenta ca autovehiculul se deplasa pe raza localitatii … judetul …, cu viteza tintei susmentionata.

In ce priveste sanctiunea aplicata, retine instanta ca potrivit art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, sanctiunea contraventionala se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal.

In ceea ee priveste gradul de pericol social al faptei instanta apreciaza ca acesta este foarte ridicat, fiind de notorietate faptul ca datorita vitezei excesive se produc cele mai multe accidente de circulatie, multe dintre ele soldate cu vatamarea sau pierderea de vieti omenesti.Pentru aceste considerente si avand in vedere dispozitiile art. 31 si 34 din O.G. nr. 2/2001, instanta a considerat plangerea contraventionala ea fiind neintemeiata si a respins-o.

Impotriva sentintei civile nr…./2017 a judecatoriei Piatra Neamt, in termen legal, a formulat apel petentul …, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

In motivarea apelului, acesta a aratat ca prima instanta de fond a omis sa se pronunte asupra solicitarii petentului de inlaturare a masurii retinerii permisului de conducere. Daca ar fi analizat cu mai multa atentie procesul verbal de contraventie, prima instanta ar fi observat ca in cuprinsul acestuia nu s-a consemnat nicio mentiune cu privire la sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce, iar, in aceste conditii, masura retinerii permisului de conducere a fost lipsita de suport legal, impunandu-se inlaturarea acesteia.

Considera ca fata de imprejurarea ca masura retinerii este o masura administrativa, potrivit art. 97 alin. 1 lit. a din OUG 195/2002. aceasta trebuie sa fie urmarea aplicarii unei sanctiuni complementare a suspendarii dreptului de a conduce un timp limitat. Astfel, sanctiunile complementare, alaturi de cele principale, trebuie sa fie aplicate prin procesul-verbal de contraventie, potrivit art. 21 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001. Or, desi contraventia retinuta in sarcina petentului se sanctioneaza pe langa amenda contraventionala si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile, prin procesul – verbal atacat, agentul constatator i-a aplicat doar sanctiunea amenzii, iar nu si sanctiunea complementara.Sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce nu este instituita prin procesul verbal atacat si ca urmare aceasta sanctiune nu exista. Ridicarea efectiva a “permisului de conducere” nu inseamna insa ca a fost ridicat dreptul civil de a conduce pe drumurile publice.

Sub acest din urma aspect petentul a supus analizei si minuta intalnirii presedintilor sectiilor de contencios administrativ si fiscal de la inalta Curte de Casatie si Justitie si curtile de apel din 30-31 mai 2016 ( Curtea de Apel Oradea) ce a vizat printre altele, posibilitatea instantei de a inlatura doar sanctiunea complementara aplicata.

Potrivit minutei intalnirii trimestriale de la Curtea de Apel Bucuresti din 17 februarie 2016, in sustinerea pozitiei de mai sus, s-a apreciat ca jurisprudenta CEDO si CC’R nu limiteaza de plano dreptul instantei de a inlatura sanctiunea complementara. in acest context trebuind a fi avute in vedere jurisprudenta CEDO in cauza Sabou contra Romaniei si deciziile Curtii Constitutionale care recunosc posibilitatea exercitarii cailor dc atac prevazute de lege si impotriva sanctiunilor complementare.

Opinia formatorului INM, insusita in majoritate, a fost urmatoarea: conform art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta competenta sa solutioneze plangerea verifica legalitatea si temeinicia procesului-verbal si hotaraste asupra sanctiunii, tara ca legea sa faca distinctia intre sanctiunile principale si cele complementare. De asemenea, art. 47 prevede completarea ordonantei cu dispozitiile Codului penal si ale Codului de procedura civila, dupa caz.

Interpretarea normelor nationale ce reglementeaza raspunderea contraventionala intr-un sens care sa concorde cu jurisprudenta CEDO in materie conduce la concluzia ca instanta de judecata are un drept de apreciere in privinta sanctiunii complementare, chiar daca sanctiunea principala este mentinuta. Asa cum CEDO a retinut in cauza Malige contra Frantei, 23 sept. 1998 parag.39-40, din cauza caracterului preventiv, punitiv si disuasiv al sanctiunii aplicate pentru incalcarea codului rutier, garantiile prevazute de art.6 din Conventie in materie penala sunt aplicabile pentru proceduri referitoare la contestarea procesului verbal, care au atras, pentru contravenienti, sanctionarea cu amenda, cu aplicarea de puncte de penalizare si/sau suspendarea permisului de conducere.

Fata de toate aceste aspecte, petentul a solicitat inlaturarea masurii retinerii permisului de conducere (rezultata din dovada de circulatie provizorie seria … nr. … din 27.05.2017) si restituirea acestuia.

Intimatul a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat. In motivare a aratat ca in mod corect instanta de fond a respins plangerea contraventionala dat fiind ca din probele depuse la dosar rezulta tara putinta de tagada ca fapta exista si a fost comisa exact in conditiile mentionate in procesul verbal.

A mai aratat ca hotararea primei instante cuprinde motivele pe care se sprijina, acestea nefiind contradictorii sau straine de natura pricinii; instanta nu a schimbat natura ori intelesul lamurit si vadit neindoielnic al actului juridic dedus judecatii, prin interpretarea gresita a acestuia, iar hotararea pronuntata nu a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii.

Examinand legalitatea si temeinicia sentintei apelate in raport de motivele invocate precum si din oficiu, potrivit art. 479 din noul Cod de procedura civila, tribunalul constata ca apelul declarat de petent este fondat urmand a fi admis pentru urmatoarele considerente:

In fapt, prin procesul verbal de contraventie seria…  nr…. din data de…s-a retinut ca in aceeasi data, ora 17:33, petentul a condus autoturismul marca …cu numarul de inmatriculare … pe DN15C, in localitatea …, jud. …, avand viteza de 103 km/h, potrivit art.121 alin. 1 din H.G. nr. 1391/2006 si art. 102 alin.3 lit.e din O.U.G. nr. 195/2002. Acesta a fost sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 1305 lei, iar potrivit dovezii seria … nr. … din 27.05.2017 i s-a retinut permisul de conducere in vederea suspendarii dreptului de a conduce.

Prima instanta de fond a respins plangerea contraventionala pentru considerentele aratate mai sus, iar petentul a formulat apel, criticand solutia Judecatoriei Piatra Neamt numai sub aspectul neanalizarii masurii retinerii permisului de conducere. Ca atare, procesul verbal de contraventie ramane valabil incheiat, fiind analizat in mod definitiv, sub aspectul savarsirii faptei si aplicarii sanctiunii principale a amenzii.

Tribunalul apreciaza fondat apelul, din perspectiva motivelor invocate, in conditiile in care din analiza actului sanctionator reiese fara echivoc ca in cuprinsul acestuia nu a fost inserata nicio mentiune cu privire la retinerea, respectiv suspendarea dreptului de a conduce si nici a perioadei pentru care s-ar aplica masura, motiv pentru care, retinerea permisului de conducere, care rezulta indirect, din dovada seria … nr. … din …….este nelegala.

Astfel tribunalul considera ca neconsemnarea in actul de contraventie a masurii complementare a suspendarii dreptului de a conduce sau macar a masurii retinerii permisului de conducere, cu indicarea explicita a perioadei pentru care masura ar subzista, sunt de natura a conduce la imposibilitatea instantei de a analiza o astfel de masura, de a observa daca perioada pentru care s-ar aplica este corect stabilita si practic, lipseste de suport legal, retinerea permisului de conducere ce s-a aplicat totusi in fapt petentului.

In acest sens, sunt de retinut cele statuate prin decizia nr.8/2018 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in cadrul solutionarii unui recurs in interesul legii, prin care a fost admis recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Ploiesti si s-a stabilit ca in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 96 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, neconsemnarea, in cuprinsul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, a sanctiunii complementare a suspendarii dreptului de a conduce, a intervalului de timp in care acesta este suspendat si a temeiului juridic este sanctionata cu nulitatea relativa partiala a procesului-verbal, conditionata de producerea unei vatamari care nu poate fi inlaturata decat prin anularea masurii privind retinerea permisului de conducere.

In cauza. in procesul verbal de contraventie contestat nu este mentionata nici masura retinerii permisului de conducere, nici cea a suspendarii dreptului de a conduce si nici intervalul de timp pentru care s-ar aplica, asa incat exista vatamarea petentului constand in aceea ca in fapt i s-a retinut permisul de conducere, dar fara ca pentru aceasta sa existe o prevedere in cuprinsul actului contraventional care sa permita atat acestuia, cat si instantei sa o analizeze si, eventual, sa o cenzureze daca nu ar fi fost legal aplicata. Pentru aceste considerente, tribunalul va admite apelul, va schimba sentinta apelata si va admite in parte plangerea contraventionala formulata de petent in contradictoriu cu intimatul IPJ Neamt si va constata prin procesul verbal de contraventie seria … nr. …din 27.05.2017 nu s-a luat fata de petent masura retinerii permisului de conducere in vederea aplicari sanctiunii complementare a suspendarii dreptului de a conduce, asa incat retinerea in fapt a permisului acestuia este lipsita de legalitate, impunandu-se restituirea permisului de conducere apelantului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul declarat de petentul … domiciliat in … impotriva sentintei civile nr…. din data de …, pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt in dosarul nr. …/279/2017, in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al judetului …, cu sediul in …

Schimba in totalitate sentinta apelata, in sensul ca:

Admite in parte plangerea contraventionala formulata de petentul …. impotriva procesului-verbal de contraventie seria … nr. … /27.05.2017, incheiat de Inspectoratul Judetean de Politie ….

Constata ca prin procesul-verbal de contraventie seria … nr. …./27.05.2017 fata de petent nu s-a luat si masura administrativa a retinerii permisului de conducere in vederea aplicarii sanctiunii complementare a suspendarii dreptului de a conduce autovehicule.

Mentine din sentinta dispozitia de respingere a plangerii contraventionale in privinta sanctiunii principale a amenzii contraventionale.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica din data de …