Recunoastere act de casatorie – exequator

TRIBUNALUL NEAMT

SECTIA I CIVILA

Sedinta publica din data de ….

SENTINTA CIVILA NR………
Instanta constituita din:

PRESEDINTE – ……………-judecator

…………… – grefier

Pe rol se afla solutionarea cererii de chemare in judecata formulata de catre reclamanta ………., cu domiciliul procedural ales la Cabinet avocat …., cu sediul in ……………….., in contradictoriu cu paratii: Primarul comunei…….Serviciul de Stare Civila, cu sediul in comuna ………… si ……., domiciliat in ……………….. La apelul nominal facut in sedinta publica, a raspuns reclamanta prin avocat …., cu imputernicirea avocatiala nr……… (fila 8 dos.), lipsind paratii. S-a expus referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta care a invederat instantei urmatoarele:

  • obiectul cauzei – cerere exequator;
  • stadiul procesual – fond, al 111-lea termen de judecata;
  • procedura de citare – legal indeplinita.

Tribunalul, procedand la verificarea competentei generale, teritoriale si materiale, conform art. 131 alin. 1 Cod procedura civila, stabileste ca este competent sa judece pricina astfel:

Competenta generala apartine instantei sesizate potrivit art. 126 din Constitutia Romaniei si art. 2 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara.

In privinta competentei materiale si teritoriale constata ca tribunalul este competent potrivit art. 95 pct. 4 si art. 1099 Cod procedura civila. Nemaifiind cereri de formulat, instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca, iar partea prezenta fiind intrebata arata ca este de acord ca dezbaterile fondului sa urmeze la acest termen de judecata, in conformitate cu dispozitiile art. 244 alin. 1 si 3 Cod procedura civila. Totodata instanta constata ca nu mai este necesara aplicarea dispozitiilor art. 238 Cod procedura civila referitoare la estimarea duratei procesului.

Aparatorul reclamantei solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, recunoasterea de plin drept pe teritoriul Romaniei a Actului de casatorie partea II seria C nr…. din ……… eliberat de catre Primaria Carbonara Scrivia – Serviciul de stare civila, fiind indeplinite conditiile de admisibilitate prevazute de art.21 din Regulamentul (CE) nr.2201/2003 al Consiliului Uniunii Europene. Nu solicita cheltuieli de judecata.

In temeiul dispozitiilor art.394 NCPC, instanta declara dezbaterile inchise si retine cauza in pronuntare. Deliberand asupra actiunii civile de fata, constata

Prin cererea inregistrata la Tribunalul Neamt sub nr. …din data de ….., reclamanta ……… a solicitat recunoasterea de plin pe teritoriul Romaniei a Actului de casatorie partea II seria C nr…. din ….. eliberat de catre Primaria Carbonara Scrivia – Serviciul de stare civila, Italia.

In motivarea actiunii reclamanta arata ca s-a casatorit cu paratul ….. la data de …………., iar din casatorie au rezultat trei copii: …………….

Fata de numeroasele probleme cu care s-au confruntat in timpul casatoriei, in cursul anului 2015 au decis sa se desparta. In acest sens, la data de 13.07.2015 au semnat in Italia un acord ca urmare a conventiei de negociere asistata conform Legii nr. 162/2014, prin care au stabilit urmatoarele: desfacerea casatoriei prin divort, revenirea reclamantei la numele avut inainte de casatorie, incredintarea celor trei minori ambilor parinti cu stabilirea domiciliului acestora la reclamanta, fixarea unui program de vizitare a minorilor in favoarea tatalui, cu obligatia corelativa a acestuia de a plati o pensie de intretinere.

Acest acord a fost autorizat de catre Procurorul de pe langa Tribunalul Alessandria in data de 04.09.2015, fiind ulterior comunicat spre transcriere Serviciului de stare civila din cadrul Primariei Carbonara Scrivia, ce a eliberat in acest sens Actul de casatorie partea II seria C nr….., a carui recunoastere o solicita.

La data de 29.02.2016, in conditiile existentei unor dificultati personale ale fostului sau sot, reclamanta a semnat cu acesta un nou acord prin care au convenit ca cei trei minori sa-i fie incredintati exclusiv ei, celelalte mentiuni cuprinse in acordul anterior ramanand neschimbate.

Acest nou acord a fost de asemenea autorizat de catre Procurorul de pe langa Tribunalul Alessandria la data de 02.03.2016 si transmis aceluiasi serviciu de stare civila unde se operase si transcrierea primei conventii.

Reclamanta precizeaza ca in prezent locuieste cu copii in Italia, insa intentioneaza sa se reintoarca in Romania.

Reclamanta si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003.

In dovedire petenta a inteles sa se foloseasca de proba cu inscrisuri, depunand in dovedire, in copie: actele de casatorie, certificatele de nastere ale minorilor, certificatul de casatorie

Cererea a fost legal timbrata.

Paratii nu au formulat intampinare..

Analizand cererea petentei, in raport de inscrisurile anexate, instanta retine urmatoarele aspecte de fapt si de drept:

La data de 25 august 2002 reclamanta ………….. s-a casatorit cu paratul ………., din casatorie acestora rezultand trei copii: ……….

Datorita numeroasele probleme cu care s-au confruntat in timpul casatoriei, cei doi soti au hotarat sa se desparta, astfel la data de 13.07.2015 au semnat in Italia un acord ca urmare a conventiei de negociere asistata conform Legii nr. 162/2014, prin care s-a stabilit desfacerea casatoriei prin divort, revenirea reclamantei la numele avut inainte de casatorie, incredintarea celor trei minori ambilor parinti cu stabilirea domiciliului acestora la reclamanta, fixarea unui program de vizitare a minorilor in favoarea tatalui, cu obligatia corelativa a acestuia de a plati o pensie de intretinere. Datorita unor dificultati personale ale fostului sau sot, reclamanta a semnat cu acesta la data de 29.02.2016 un nou acord prin care au convenit ca cei trei minori sa fie incredintati exclusiv reclamantei, celelalte mentiuni cuprinse in acordul anterior ramanand neschimbate.

Procurorul de pe langa Tribunalul Alessandria a autorizat la data de 02.03.2016 acest nou acord, fiind ulterior transmis aceluiasi serviciu de stare civila unde se operase si transcrierea primei conventii, ce a eliberat Actul de casatorie partea II seria C nr…. din …….

Analizand hotararea a carei recunoastere se solicita, instanta retine ca aceasta indeplineste conditiile de admisibilitate privind recunoasterea, prevazute de art. 21 si urm. din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului privind competenta, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti, cu raportare la art. 1 al Regulamentului (Domeniul de aplicare), neexistand niciun motiv de refuz al recunoasterii, situatii reglementate de art. 23 din Regulamentul mentionat.

De asemenea, in cauza se constata indeplinite si conditiile formale de depunerea a actelor necesare recunoasterii, astfel cum prevad dispozitiile art. 37 si 39 din Regulament, respectiv in cauza a fost depus certificatul prevazut in anexa 1, care atesta autenticitatea hotararii pronuntata in statul de origine, respectiv statul care a pronuntat hotararea de fond, in speta Primaria Carbonara Scrivia – Serviciul de stare civila, Italia.

Fata de considerentele de fapt si de drept expuse, raportat la inscrisurile anexate, Tribunalul retine ca sunt indeplinite conditiile de admisibilitate privind recunoasterea, prevazute de art. 21 si urm. din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului privind competenta, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti, neexistand niciun motiv de refuz al recunoasterii, reglementate de art. 22 si 23 din regulamentul mentionat.

In consecinta, in raport de considerentele de fapt si de drept expuse, Tribunalul, in temeiul art. 1095 si urm. din Codul de procedura civila, coroborate cu dispozitiile in materie din Regulamentul sus aratat, va admite cererea de recunoastere a hotararii straine, astfel cum a fost formulata de reclamanta.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite cererea de recunoastere hotarare straina formulata de reclamanta …………, cu domiciliul procedural ales la Cabinet avocat …., cu sediul in ……………., in contradictoriu cu paratii: …………, CNP ……………….., domiciliat in ……………… si PRIMARUL COMUNEI ……….. – SERVICIUL DE STARE CIVILA, cu sediul in ………………

Recunoaste, de plin drept, Actul de casatorie partea II seria C nr….. din ……….. eliberat de Primaria Carbonara Scrivia – Serviciul de stare civila, precum si Actul de casatorie partea II seria C nr….din …… eliberat de Primaria Carbonara Scrivia-Serviciul de stare civila.