Suspendarea provizorie a executarii silite – conditii

Dosar nr. …./279/2017

ROMANIA

JUDECATORIA PIATRA NEAMT
INCHEIERE NR. …

Sedinta din Camera de consiliu din data de…..
Instanta constituita din:

PRESEDINTE – …
GREFIER – …

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestator … si pe intimatul …S.a.R.L., avand ca obiect suspendare provizorie executare.

La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit contestatoarea si reprezentantul intimatului.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei urmatoarele:

  • stadiul procesual – primul termen de judecata;
  • cererea se solutioneaza in camera de consiliu, potrivit dispozitiilor art.532 Cod procedura civila, fara citarea partilor, conform art.719 alin.7 Cod procedura civila.

In temeiul art.131 alin.l Cod procedura civila, instanta constata ca Judecatoria Piatra Neamt este competenta material si teritorial in solutionarea cererii de suspendare provizorie a executarii silite, in considerarea prevederilor art.651 coroborat cu art.719 alin.7 Cod procedura civila.

Instanta retine cauza spre solutionare, iar dupa deliberare,

INSTANTA

Deliberand asupra cererii de suspendare provizorie a executarii silite, instanta retine urmatoarele :

Prin cererea formulata la data de 12.09.2017 si inregistrata pe rolul Judecatoriei Piatra – Neamt sub nr. …/279/2017, contestatoarea … a solicitat suspendarea provizorie a executarii silite pornite in cadrul dosarului de executare silita nr. …/2017 al B.E.J. .., pana la solutionarea cererii de suspendare a executarii formulate in cadrul dosarului nr. …/279/2017.

Contestatoarea a aratat ca ca este intr-o situatie care reclama urgenta in suspendarea executarii, avand in vedere ca s-a instituit poprirea asupra veniturile salariate realizate de acesta la …. si SC …SRL, in conditiile in care veniturile salariale erau destinate pentru achitarea a patru credite bancare .

In motivare contestatoarea arata ca pe rolul BEJ … a fost inregistrat dosarul de executare nr. …/2017 avand ca obiect cererea de executare silita formulata de …SaRL pentru plata sumei de … euro, conform contractului de credit nr. …/05.09.2006. Mai precizeaza ca a intervenit prescriptia dreptului creditorului de a cere executarea silita.

In drept, contestatoarea a invocat dispozitiile art. 719 alin. 2 si 7 Cod procedura civila.

In dovedire, contestatoarea a solicitat administrarea probei cu inscrisuri.

Analizand cererea de suspendare provizorie a executarii, formulata de contcstatoarc, instanta retine urmatoarele:

In temeiul art. 719 alin. (7) C. proc. civ., in cazuri urgente si daca s-a platit cautiunea, instanta poate dispune, prin incheiere si fara citarea partilor, suspendarea provizorie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare.

Prin urmare, pentru suspendarea provizorie a executarii, este necesar sa se dovedeasca introducerea unei contestatii la executare, in cadrul careia sa se fi formulat o cerere de suspendare a executarii, sa se dovedeasca plata cautiunii si sa se justifice urgenta suspendarii.

  1. Formularea unei cereri de suspendare a executarii silite in cadrul contestatiei la executare.

Contestatoarea a formulat contestatie la executare ce formeaza obiectul dosarului nr. …/279/2017, in cadrul careia s-a solicitat si suspendarea executarii silite, astfel incat aceasta conditie apare ca fiind indeplinita.

  1. Plata cautiunii

In cauza s-a facut dovada consemnarii cautiunii in cuantum de …, conform recipisei de consemnare nr. … depusa la dosar.

Simplul fapt al achitarii cautiunii nu constituie o conditie unica de admisibilitate a cererii de suspendare, aceasta fiind una dintre conditiile prealabile prevazute de lege pentru admisibilitatea cererii, instituita in vederea recuperarii pagubei pricinuite creditorului urmaritor, esentiala fiind analiza utilitatii luarii unei asemenea masuri.

  1. Urgenta

In cadrul solutionarii cererii de suspendare provizorie a executarii, instanta nu analizeaza temeinicia motivelor ce fac obiectul contestatiei si, pe cale de consecinta, nici legalitatea actelor de executare.

Instanta este chemata doar sa examineze daca exista riscul vatamarii debitorului prin continuarea executarii, pana la momentul cand se solutioneaza capatul de cerere privind suspendarea executarii.

Suspendarea provizorie a executarii silite este o masura vremelnica si exceptionala, ce are ca scop impiedicarea temporara a executarii pana la solutionarea cererii accesorii si care poate fi dispusa ca masura de protectie ori de cate ori se apreciaza ca prin continuarea executarii silite s-ar crea prejudicii grave, iremediabile sau dificil de remediat.

Luand in considerare numai sustinerile si inscrisurile depuse in probatiune de catre una din parti, instanta constata ca, in speta, aparent, este intrunita conditia urgentei, avand in vedere modalitatea de executare silita aleasa in dosarul de executare, respectiv poprirea veniturilor salariale ale contestatoarei. De asemenea, in cazul admiterii contestatiei la executare, ar fi greoaie intoarcerea executarii silite, avand in vedere ca intimata are sediul in Luxemburg, sumele executate silit fiind deci virate in conturile unor banci straine, iar o eventuala intoarcere a executarii silite ar implica mari eforturi logistice ce ar putea depasi insasi suma executata silit, aspect descurajator pentru atat pentru debitor, cat si pentru entitatile ce ar fi implicate intr-o intoarcere a executarii silite transfrontaliera.

In aceste conditii, instanta apreciaza ca prin continuarea executarii silite, s-ar putea aduce contestatoarei un prejudiciu grav, dificil de reparat.

Avand in vedere indeplinirea cumulativa a conditiilor de admisibilitate prevazute de art. 719 alin. 7, luand in considerare faptul ca este o masura temporara, iar in cazul respingerii contestatiei creditorul are posibilitatea sa se indestuleze inclusiv din cautiunea depusa de debitoare in vederea solutionarii cererii de suspendare a executarii, instanta apreciaza ca prezenta cerere este intemeiata, urmand a fi admisa si a se suspenda provizoriu executarea silita demarata impotriva contestatoarelor in Dosarul executional nr. …/2017 al BEJ …, pana la solutionarea cererii de suspendare formulata in cadrul contestatiei la executare care formeaza obiectul dosarului nr. …/279/2017 aflat pe rolul Judecatoriei Piatra – Neamt.

De asemenea, in temeiul art. 719 alin. 8 Cod procedura civila, va dispune comunicarea prezentei incheieri catre executorul judecatoresc

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de suspendare provizorie a executarii, formulata de contestatoarea …, domiciliata in …., cu domiciliul procesual ales la Cabinetul de avocat ….din …

Suspenda provizoriu, executarea silita efectuata in dosarul de executare nr. …/2017 al Biroului Executorului Judecatoresc …, pana la solutionarea cererii de suspendare a executarii silite.

Dispune comunicarea prezentei incheieri catre Biroului Executorului Judecatoresc …

Fara cale de atac.